08:55 | 13/03/2013

Quảng Bình: Hơn 13.700 hộ dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 13.700 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 971.000 m² đất, giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng.


Ảnh minh họa.

Đồng thời, hơn 8.600 hộ tự nguyện tháo dỡ hơn 213.000 m hàng rào, trụ cổng, giá trị ước tính hơn 187 tỷ đồng. Ngoài ra, các hộ dân còn hiến cây cối và các loại tài sản khác giá trị hơn 22 tỷ đồng...

Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình triển khai được 149 công trình giao thông nông thôn với 22,3 km đường huyện, 59 km đường liên xã, 238,8 km đường liên thôn, 67,3 km đường ngõ xóm, cứng hoá 80,5 km đường nội đồng và cải tạo nâng cấp 26 công trình thuỷ lợi với tổng kinh phí thực hiện trên 1.100 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy tính tích cực, tự giác trong nhân dân nên phong trào hiến đất, hiến tài sản giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi trong nhân dân phát triển khá rầm rộ.

Hiện nay, Quảng Bình đã có 141/141 xã được UBND huyện, thành phố phê duyệt xong đề án nông thôn mới cấp xã; 124/141 xã đã công bố đề án, 131/141 xã công bố quy hoạch, 102/141 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và 102/141 xã thực hiện cắm mốc chỉ giới quy hoạch.

Trong đó, thành phố Đồng Hới đã hoàn thành việc phê duyệt, công bố đề án, công bố quy hoạch, phê duyệt quy hoạch chi tiết và cắm mốc chỉ giới quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và công bố quy hoạch; huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa đã hoàn thành công bố đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố cũng tích cực hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện; xây dựng kế hoạch nhân rộng các điển hình hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng nhân dân...


Theo báo Quảng Bình (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: