09:21 | 29/04/2013

Sở Xây dựng Bắc Kạn:Từng bước phát triển vững chắc

Trong chuyến thăm và làm việc mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá: Mặc dù là tỉnh khó khăn nhưng trong những năm vừa qua, Bắc Kạn đã có bước phát triển khá. Công tác quản lý xây dựng đã có nhiều tiến bộ, nhiều quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn đã được thiết lập tạo cơ sở để thu hút đầu tư vào địa bàn.

Thực tế cho thấy, những ngày đầu thành lập, lực lượng còn non trẻ, trụ sở, trang thiết bị còn rất thô sơ, nhưng tập thể cán bộ CNVC Sở Xây dựng nói riêng và ngành Xây dựng Bắc Kạn nói chung đã thể hiện và hội tụ đầy đủ năng lực, phẩm chất của những con người quả cảm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ để vươn lên. Công tác quy hoạch đô thị đã được quan tâm; lực lượng thi công xây lắp được thành lập; sản xuất VLXD và nhà máy nước Thị xã được xây dựng. Chỉ trong thời gian ngắn hàng trăm công trình do ngành đảm nhận đã được xây dựng và đến nay những công trình đó vẫn còn nguyên giá trị như minh chứng lịch sử, đóng vai trò nền móng cho ngành Xây dựng phát triển ở giai đoạn đầu của một tỉnh miền núi mới được tái lập.

Vượt qua những năm tháng đầy khó khăn ấy, ngành Xây dựng Bắc Kạn lại khẳng định vai trò đi đầu trong thực hiện đổi mới DN và đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới. Từ năm 2005 trở lại đây, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị và điểm dân cư trên địa bàn đã được phân cấp mạnh, quyền tự chủ cơ sở được nâng cao, chính quyền địa phương đã chủ động trong việc phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát triển kết cấu hạ tầng. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt được 01 đồ án quy hoạch vùng tỉnh và hệ thống đô thị; lập điều chỉnh, mở rộng 09 đồ án quy hoạch chung của 09 đô thị thuộc tỉnh; lập, điều chỉnh, phê duyệt được 41 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Đặc biệt, Sở đã phối hợp với UBND thị xã Bắc Kạn lập đề án đề nghị công nhận thị xã là đô thị loại III trực thuộc tỉnh và đã được Bộ Xây dựng quyết định công nhận ngày 02/8/2012.

Sở cũng đã hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thị xã tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2012 đã phê duyệt được 30/112 xã trên toàn tỉnh. Các xã còn lại đã lập đồ án quy hoạch và đang thẩm định.

Công tác quản lý chất lượng được tăng cường triển khai thực hiện. Vì vậy, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra sự cố hay hiện tượng kém chất lượng nghiêm trọng tại các công trình, hạng mục công trình xây dựng. Tính riêng trong năm 2012 Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 78 công trình xây dựng. Nhìn chung, ý thức chấp hành của chủ đầu tư và các nhà thầu về công tác QLCLCTXD có những chuyển biến tích cực. Tại các dự án, nhất là các công trình trọng điểm việc tăng cường QLCLCTXD được chủ đầu tư triển khai ở cả 3 khâu: Khảo sát, thiết kế và thi công công trình. Trong đó, trọng tâm là khâu quản lý chất lượng thi công của nhà thầu và nghiệm thu chặt chẽ chất lượng, khối lượng, nên đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót về kỹ thuật, chất lượng và hoạt động nghiệm thu. Sở đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cũng như xử lý các sai phạm tại các công trình trên địa bàn.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được tỉnh Bắc Kạn thực hiện xong, với tổng số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở là 2.601 hộ và thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015 là 2.290 hộ. 6.139 hộ nghèo khác cũng đã được tỉnh triển khai hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 134/2004/QĐ-CP ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đời sống khó khăn.

Ngoài ra, các dự thảo về quy định đánh số và gắn biển số nhà; xây dựng đề cương - nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 định hướng đến năm 2020… cũng đã được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Phạm Văn Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn cho biết: Trong năm 2013 và những năm tiếp theo, cùng với việc tham mưu với UBND tỉnh về các chính sách, chiến lược phát triển, Sở Xây dựng Bắc Kạn cũng như ngành Xây dựng Bắc Kạn sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh miền núi - vùng cao này.


Nguyễn Thành Vân (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: