01:35 | 10/08/2013

Thừa Thiên-Huế: Đến 2015 có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đến năm 2015 có 32-35 xã (khoảng 36% tổng số xã) đạt tiêu chí nông thôn mới.


Ảnh minh họa.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phương thức sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn và đời sống của người nông dân tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có sự thay đổi căn bản. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra đến năm 2015 như tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt bình quân 2,4%/năm, diện tích lúa vượt trên 50.000 ha, sản lượng lương thực đạt trên 30 vạn tấn (chỉ tiêu 25-26 vạn tấn).

Ngành nghề nông thôn, dịch vụ phát triển, tốc độ giảm lao động nông nghiệp diễn ra khá nhanh. Đến nay ở khu vực nông thôn, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 52,2%, nhiều khả năng sẽ đạt chỉ tiêu chỉ còn 50% lao động nông nghiệp vào năm 2015. Hiện nay, 81% lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Các ngành, nghề đào tạo được căn cứ trên nhu cầu thực tế và điều kiện phát triển của địa phương.

Cơ giới hóa trong nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ với 91% diện tích đất sản xuất được làm bằng máy, riêng khâu thu hoạch lúa đạt trên 70%. Cùng với đó, diện tích lúa được tưới tiêu chủ động cũng đạt rất cao, trên 90%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2011 đạt 14,5 triệu đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cần nghiên cứu để có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời rà soát và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất, xác định cơ cấu mùa vụ, sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn để xây dựng nông thôn mới. Tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đối với xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung, chỉ đạo điểm và trên diện rộng, lấy điểm để nhân diện, có bước đi và cách làm thích hợp. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần được quán triệt từ các hộ gia đình đến thôn, bản, xã.


Theo Chinhphu.vn (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: