09:13 | 10/10/2011

Vĩnh Phúc:

UBND tỉnh cho ý kiến về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chiều ngày 7/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Hòa Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành, thị.

Dự thảo quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh gồm 3 chương và 13 điều, quy định quy chế phối hợp, trách nhiệm của Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh, Hội đồng bồi thường và tái định cư cấp huyện, UBND các cấp, chủ đầu tư, các sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất. Dự thảo quy chế cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất; quyền lợi của người được giao nhiệm vụ phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cho ý kiến vào Dự thảo quy chế, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cho rằng Dự thảo cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể ở địa phương tham gia vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quy chế phối hợp cần cụ thể, tránh chồng chéo; có cơ chế thưởng, phạt để khuyến khích các đơn vị làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ góp phần thúc đẩy công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện bản Dự thảo, trình UBND tỉnh trong thời gian tới.


Vinh Quang (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: