08:11 | 19/03/2011

Vĩnh Phúc: Trên 5000 người được đào tạo nghề từ chương trình khuyến công

Nhằm khôi phục, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho số đông lao động nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư xây dựng 9 cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề, thu hút được trên 100 cơ sở sản xuất và hàng trăm hộ gia đình đến đầu tư.


Ảnh minh họa

Trong đó, điển hình là: cụm làng nghề rèn Lý Nhân huyện Vĩnh Tường, diện tích 10,6 ha đã thu hút 26 hộ sản xuất; cụm làng nghề rắn Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường diện tích 20,6 ha, phục vụ cho 75 hộ nuôi rắn tiêu biểu ở địa phương, giải quyết việc làm cho 300 lao động tại xã; cụm tiểu thủ công nghiệp ở xã Tề Lỗ, thị trấn Yên Lạc bước đầu đã đưa được 523 hộ vào cụm, giải quyết tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư, v.v... Bên cạnh đó, với hình thức hỗ trợ đào tạo thợ lành nghề, truyền nghề, trong 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010, toàn tỉnh đã có 5.105 người được đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề. Nhiều ngành nghề, làng nghề đã được khôi phục và phát triển như: làng đá Hải Lựu, đan lát Triệu Đề ở Lập Thạch, làng mộc Thanh Lãng, làng gốm Hương Canh ở Bình Xuyên, v.v... Một số làng nghề mới đã và đang được khuyến khích như: mây tre đan, mây xiên, ươm tơ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20 làng nghề đạt tiêu chuẩn với 4 nghệ nhân và 55 thợ giỏi

Hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất cho 45 doanh nghiệp, giúp nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động. Giá trị sản phẩm của các doanh nghiệp được hỗ trợ tăng từ 10-40% và thu hút trên 300 tỷ đồng tiền đầu tư từ doanh nghiệp. Hoạt động khuyến công cũng đã hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 24 doanh nghiệp và 3 nghề truyền thống, thành lập 8 hội làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Các hoạt động tuyên truyền, tham quan, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm cũng đã được chú trọng. hỗ trợ 16 đoàn cán bộ khuyến công đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc lần thứ nhất với sự tham gia của 29 tỉnh, thành phố.

Khó khăn hiện nay của hoạt động khuyến công Vĩnh Phúc là trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thành lập được các doanh nghiệp hạt nhân ở các làng nghề. Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để tự đảm bảo tổ chức sản xuất trực tiếp và bao tiêu sản phẩm. Nguồn kinh phí khuyến công còn ít, cơ chế điều hành còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư. Nhiều địa phương chưa có mạng lưới khuyến công cấp huyện và cơ sở. Số cơ sở sản xuất tăng nhanh nhưng chưa xứng với tiềm năng, phần lớn quy mô nhỏ, trình độ công nghệ, trang thiết bị lạc hậu, làng nghề và làng có nghề phát triển chậm, sản phẩm làng nghề còn đơn giản, chưa có sản phẩm đặc trưng, phần lớn làm gia công hoặc bán thành phẩm.

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế ngành công nghiệp đạt 17,5%/năm, trong đó công nghiệp nông thôn tăng trưởng bình quân trên 20%/năm; 30-35 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề của tỉnh; hình thành 24 cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp vào sản xuất tập trung. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tập trung vào chương trình hỗ trợ đào tạo truyền nghề và nâng cao tay nghề; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn. Cùng với khôi phục các làng nghề truyền thống là xây dựng, nhân cấy một số nghề mới trong khu vực nông nghiệp nông thôn như nghề mây tre đan xuất khẩu, thêu ren xuất khẩu, chế biến nông sản thực phẩm, nghề mộc mỹ nghệ, trong đó tập trung một số nghề có thể sử dụng được nhiều lao động, đối tượng, lứa tuổi khác nhau, có thể tham gia vừa học vừa làm nghề, tăng thu nhập cho người lao động góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.


Cục Công nghiệp địa phương (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: