15:39 | 02/04/2013

Quảng Ninh: Để mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả

Hiện Quảng Ninh có trên 10.000 an toàn vệ sinh viên (ATVSV). Đội ngũ này vừa là người hướng dẫn công tác an toàn cho người lao động vừa là người theo dõi, giám sát và kiến nghị với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn. Mạng lưới ATVSV đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa sự cố, hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và quyền lợi người lao động.


Phấn đấu thực hiện “Tai nạn bằng không” là mục tiêu trong sản xuất của Vinacomin. Trong ảnh: Hệ thống tuyển huyền phù tại Phân xưởng Tuyển than 2, Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Để phát huy vai trò của ATVSV nhằm đảm bảo ATVSLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh, nhất là tổ chức công đoàn hàng năm đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng quy chế hoạt động, có đơn vị có chế độ phụ cấp hàng tháng trên cơ sở phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng ATVSV.

Nhiều cơ quan, đơn vị, Công đoàn duy trì và tổ chức tốt hội thi ATVSV giỏi, qua hội thi, nhiều chính sách, chế độ BHLĐ mới, kiến thức về kỹ thuật ATVSLĐ-PCCN được phổ biến đến người lao động... Nhờ đó, mạng lưới này đã được củng cố về số lượng, từng bước được bồi dưỡng nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, theo đánh giá của bà Đỗ Thị Lan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thì đội ngũ ATVSV chưa đồng đều, nhiều nơi mang tính hình thức, đối phó. Công đoàn nhiều nơi còn lúng túng trong việc tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo hoạt động đối với mạng lưới ATVSV. Mạng lưới ATVSV chỉ được duy trì hoạt động trong các doanh nghiệp lớn, còn nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đội ngũ ATVSV rất ít, hoặc không có.

Để đảm bảo an toàn trong lao động, bảo vệ sự an toàn của chính bản thân, của đồng nghiệp và tài sản cho doanh nghiệp, chị Bùi Thị Thu Huyền, ATVSV Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho rằng: “Mỗi tổ, đội sản xuất nên cần thiết có một ATVSV có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết, tâm huyết, nhiệt tình, gương mẫu trong công tác, thực hiện tốt những quy trình, quy phạm, biện pháp an toàn trong khi làm việc; chủ động tuyên truyền, vận động anh chị em trong tổ thực hiện tốt các quy định AT-BHLĐ, các quy trình, biện pháp làm việc, cũng như các vấn đề về an toàn trong lao động mà công ty, đơn vị đề ra; kiên quyết đấu tranh với những người có hành vi làm bừa, làm ẩu, làm sai, làm tắt quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động”.

Bà Đỗ Thị Lan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Bên cạnh việc nâng cao vai trò của các ATVSV, cần “phủ sóng” đội ngũ ATVSV trong tất cả các cơ sở sản xuất hiện nay. Để đội ngũ này hoạt động thực chất thì vai trò của công đoàn là rất quan trọng. Các cấp công đoàn cần phải tuyên truyền để người sử dụng lao động thấy rõ vai trò của đội ngũ ATVSV; tích cực trong công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo ATVSV; tổ chức các hội thi ATVSV giỏi từ cấp cơ sở; tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn lao động cho người lao động...

Mỗi doanh nghiệp nên có những chế độ, chính sách, phụ cấp phù hợp, hoặc khen thưởng cho các ATVSV làm tốt để khuyến khích, động viên mạng lưới này hoạt động. Song song với đó cũng cần có chế tài cụ thể thì đội ngũ ATVSV mới hoạt động thực chất.


Theo Baoquangninh (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: