• Hoành Bồ (Quảng Ninh): Khai thác đá và vấn đề tác động môi trường

    (Xây dựng) - Tại khu vực huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh hiện có hơn chục doanh nghiệp khai thác đá trên một vùng rải rác. Tuy nhiên, tổng sản lượng đạt rất thấp so với công suất đăng ký cấp phép. Điều đáng nói là tại sao người ta không cấp phép khai thác mỏ tập trung để giảm thiểu tác động xấu đến cảnh quan, môi trường và xã hội?

|< < 10081 10082 10083 10084 10085 > >|