• Có phải lập phương án phục hồi môi trường cho dây chuyền thứ 2?

    Năm 2012, công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (Hà Nam) được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường cho khai thác và chế biến đá vôi. Tuy nhiên từ đó đến nay, công ty chỉ chế biến 50% lượng đá khai thác được theo công suất phê duyệt, 50% còn lại bán cho đơn vị khác.

|< < 12371 12372 12373 12374 12375 > >|