• Bắc Giang: Đã đến lúc cần chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải

    (Xây dựng) – Quá trình đô thị hóa kéo theo lượng rác thải lớn tại TP Bắc Giang cho thấy, đã đến lúc cần chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch chung về xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh trong dài hạn.

|< < 12416 12417 12418 12419 12420 > >|