10:13 | 10/08/2011

Sổ đỏ có thể ghi tên nhiều chủ đồng sử dụng

Hỏi: Tôi và 2 người bạn có chung tiền mua 1 mảnh đất thổ cư có diện tích là 75m2. Do diện tích không đủ để tách riêng 3 sổ đứng tên 3 người. Tôi muốn hỏi là cả 3 người chúng tôi có thể cùng đứng tên trên sổ đỏ hay không? Quy định của pháp luật về việc ghi tên người sử dụng đất trên sổ đỏ như thế nào?

Trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất đó thuộc quyền sử dụng chung của 3 người. Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 43 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003, cụ thể: Đối với trường hợp nhiều người sử dụng đất có quyền sử dụng chung thửa đất” thì ghi tên tất cả những người sử dụng đất đó, trừ trường hợp nhà chung cư thì 3 bạn có thể cùng đứng tên trên GCNQSDĐ khi làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng từ người bán.

Ngoài trường hợp nêu trên, Nghị định 181 còn quy định về việc ghi tên người sử dụng đất trên GCNQSDĐ như sau:

- Đối với tổ chức, tổ chức nước ngoài sử dụng đất thì ghi tên tổ chức theo quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư;

- Đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ghi tên đơn vị sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 83 của Nghị định 181;

- Đối với cơ sở tôn giáo sử dụng đất thì ghi tên cơ sở tôn giáo đó.

- Đối với hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng; trường hợp hộ gia đình đề nghị chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng thì phải có văn bản thoả thuận của vợ và chồng có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn.

b) Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất là tài sản chung của cả hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì ghi họ, tên chủ hộ.

c) Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất mà vợ hoặc chồng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai thì chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng là cá nhân trong nước.

Đối với hộ gia đình sử dụng đất mà vợ hoặc chồng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai thì việc ghi tên trên GCNQSDĐ được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

- Đối với cộng đồng dân cư sử dụng đất thì ghi tên cộng đồng dân cư đó;

- Đối với cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất thì ghi họ, tên cá nhân đó;

Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ trước ngày 01/7/2004 mà việc ghi tên trên GCNQSDĐ không phù hợp với quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, nếu có nhu cầu thì làm thủ tục chỉnh lý trên GCNQSDĐ đã cấp.

Thực hiện với sự hợp tác của Cty Luật Song Thanh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: