14:05 | 03/05/2015

Điều chỉnh tổng dự toán dự án cấp nước và vệ sinh

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng trả lời Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh tổng dự toán dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Ảnh minh họa.

Việc điều chỉnh tổng dự toán dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cần căn cứ các văn bản liên quan đến việc phê duyệt dự án, phê duyệt tổng dự toán dự án cũng như các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Vì vậy, đối với dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn cần phân tích nguyên nhân dẫn đến tổng dự toán phải điều chỉnh; trường hợp được điều chỉnh tổng dự toán thì các công việc cần phải thực hiện theo các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của từng thời kỳ.

Đoan Trang (tổng hợp)

Các bài đã đăng: