14:59 | 14/11/2013

Góp ý Đề cương chi tiết một số dự án cấp nước vay vốn ADB

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 7740/BKHĐT-KTĐN ngày 09/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến về Đề cương chi tiết các Dự án: “Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi TP Hà Nội) sử dụng nước sạch sông Đà” và “Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Tây Nam - TP Hà Nội sử dụng nguồn nước sạch sông Đà”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Thống nhất sự cần thiết đầu tư các Dự án “Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi TP Hà Nội) sử dụng nước sạch sông Đà” và “Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Tây Nam - TP Hà Nội sử dụng nguồn nước sạch sông Đà”.

Việc đầu tư các dự án nêu trên phù hợp với Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013, đồng thời đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân trong khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội.

2.Một số vấn đề cần lưu ý, bổ sung:

Đối với cả hai dự án:

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch theo dự án đến năm 2030 là 20%; tỷ lệ này là cao đối với hệ thống cấp nước đầu tư xây mới, đề nghị tỷ lệ này cần được thực hiện theo mục tiêu Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 (đến năm 2025, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 15%).

Bổ sung các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của nước sạch đối với cuộc sống con người, tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ công trình cấp nước.

Đối với Dự án “Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi TP Hà Nội) sử dụng nước sạch sông Đà”:

Bổ sung kế hoạch cụ thể về việc lắp đặt hệ thống SCADA (hợp phần 2) và lộ trình triển khai hệ thống trên toàn bộ mạng lưới cấp nước của TP Hà Nội.

Đối với Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Tây Nam - TP Hà Nội sử dụng nguồn nước sạch sông Đà”:

Về căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

Về nguồn nước: Đề nghị bổ sung thỏa thuận với TCty Vinaconex về đề xuất sử dụng nguồn nước sạch sông Đà.


Các bài đã đăng: