10:11 | 02/06/2011

Khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Quảng Trị

Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển Văn bản số 362/PCVB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đối với các mỏ đá khối A và B xã Cam Thành và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mỏ đá vôi khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, Cam Tuyền huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có diện tích 8,3ha (có tọa độ kèm theo) hiện nằm trong Quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho công nghiệp xi măng ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tài liệu Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm - tìm kiếm đánh giá đá vôi xi măng Cam Tuyền, Quảng Trị của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ, thì khu vực mỏ đá khối A - Tân Lâm có chất lượng không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu xi măng (CaOtb: 35,5%, MgOtb: 15,37%), chỉ đáp ứng làm VLXD thông thường với tài nguyên dự báo khoảng 3 triệu m3. Khu vực trên đã được Bộ Công nghiệp cấp phép khai thác từ năm 1994 và UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép khai thác đá làm VLXD thông thường từ năm 2005, đến nay trữ lượng còn lại khoảng 800 nghìn m3.

2. Mỏ đá vôi khối B, xã Cam Thành, Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đá vôi làm VLXD thông thường phục vụ cho nhu cầu địa phương và nguyên liệu cho sản xuất xi măng hiện nay, Bộ Xây dựng nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh mỏ đá vôi khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ra khỏi quy hoạch dự trữ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng.

- Đồng ý để Cty CP Thiên Tân tiếp tục thực hiện quyền khai thác mỏ đá vôi khối B, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để làm nguyên liệu xi măng tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: