15:12 | 05/03/2015

Kiến nghị kéo dài thời gian trả nợ đối với hộ nghèo và cận nghèo tại An Giang

(Xây dựng) - Phúc đáp kiến nghị của Cử tri tỉnh An Giang : “Tỉnh An Giang được hỗ trợ vay ưu đãi trong thời hạn 10 năm theo Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 1) với số tiền 615.878 triệu đồng để xây dựng 38.458 nền nhà bán trả chậm cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn. Đến nay, tỉnh An Giang đã trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam 130.038 triệu đồng, còn nợ 485.840 triệu đồng, tuy nhiên thực tế việc thu hồi nợ các hộ dân còn chậm do đời sống người dân còn khó khăn, không có khả năng trả nợ. Đề nghị xem xét cho miễn, giảm hoặc khoanh nợ 132.308 triệu đồng đối với 12.398 hộ nghèo, hộ chính sách neo đơn”.


Ảnh: Quốc Hoàn

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại công văn số 6068/VPCP-KTTH ngày 08/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Xây dựng tổng hợp, đánh giá thực trạng, hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất phương án xử lý tổng thể đối với đề nghị của các địa phương xin gia hạn nợ vay thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp để tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về phương án giãn thời hạn trả nợ, đồng thời đã ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo số vốn vay để tôn nền nhà ở đề nghị gia hạn thời gian trả nợ thuộc Chương trình.

Sau khi thống nhất phương án giãn thời hạn trả nợ với các Bộ, ngành liên quan và báo cáo của các địa phương thuộc Chương trình, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn nợ. Đối với tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng đã đề xuất phương án kéo dài thời gian trả nợ nguồn vốn vay mua nền nhà trả chậm từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam thêm 3 năm đối với những hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg là 120.421 triệu đồng. Đối với nguồn vốn vay đầu tư tôn nền sinh lời là 11.620 triệu đồng không được gia hạn như đề nghị của tỉnh. Hiện nay, phương án kéo dài thời gian trả nợ đang chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để triển khai thực hiện.

Thùy Anh (Tổng hợp)

Các bài đã đăng: