09:41 | 30/01/2015

Quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang về xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.


Ảnh minh họa.

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ; việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo nội dung văn bản số 1152/SGTVT-BQLDA, nhà thầu đã thi công công trình đúng với tiến độ thi công được phê duyệt, quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu đã tính toán và trình chủ đầu tư hồ sơ điều chỉnh giá đúng thỏa thuận trong hợp đồng; giá trị bù giá được tính toán cho các khối lượng thi công hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Tuy nhiên, do sự phối hợp giữa các bên trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh giá cho nhà thầu chưa tốt, dẫn đến thời gian phê duyệt điều chỉnh giá cho nhà thầu bị kéo dài; các bên chưa tiến hành thanh lý hợp đồng do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ điều chỉnh giá và thanh toán cho nhà thầu.

Do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, việc phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho nhà thầu trong trường hợp này là chấp nhận được.

Đoan Trang (tổng hợp)

Các bài đã đăng: