19:38 | 29/08/2009

Tham gia ý kiến Thiết kế cơ sở dự án xây dựng đường từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

_________

Số: /BXD-HĐXD

V/v: Tham gia ý kiến Thiết kế cơ sở dự án xây dựng đường từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2009

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

1 - Tên công trình: Xây dựng đường từ ngã ba Voi đi thị xã Sầm Sơn.

2 - Cấp công trình: đường đô thị cấp II.

3 - Tổng mức đầu tư (giai đoạn hoàn chỉnh): Khoảng 1.453 tỷ đồng.

4 - Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá.

5 - Địa điểm xây dựng: thành phố Thanh Hoá, huyện Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hoá.

6 - Diện tích đất sử dụng: khoảng 66 ha.

7 - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Đông Anh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2602000582 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp đăng ký lần đầu ngày 16/7/2003, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/3/2009.

8 - Nhà thầu khảo sát địa chất công trình: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Đông Anh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2602000582 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp đăng ký lần đầu ngày 16/7/2003, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/3/2009.

9 - Tiêu chuẩn áp dụng: Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.

II - Hồ sơ thiết kế cơ sở đề nghị tham gia ý kiến

1 - Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;

- Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hoá) đi thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

- Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ủy quyền phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát lập Dự án đầu tư xây dựng đường từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hoá) đi thị xã Sầm Sơn;

- Quyết định số 297/QĐ-SGTVT ngày 19/6/2009 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư công trình đường từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hoá) đi thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

2 - Tài liệu thiết kế:

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở.

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình.

- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình.

- Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở công trình.

- Văn bản số 1069/UBND-QLĐT ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn tuyến từ ngã ba Voi đến đường tránh quốc lộ 1A.

- Văn bản số 438/UBND-CT ngày 21/7/2009 của UBND huyện Quảng Xương về việc thống nhất ý kiến dự án đường từ ngã ba Voi đi thị xã Sầm Sơn.

- Văn bản số 807/SGTVT-KHTH ngày 22/7/2009 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá về việc thoả thuận điểm đấu nối của dự án đường Voi - Sầm Sơn với quốc lộ 1A cũ và quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hoá.

- Văn bản số 815/KTCTTLSC-KT ngày 31/7/2009 của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Sông Chu về việc cung cấp các thông số thiết kế kênh theo dự án đường từ ngã ba Voi thành phố Thanh Hoá đi thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Văn bản số 1777/SXD-HT ngày 03/8/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá về việc tham gia ý kiến về hướng tuyến và cao độ thiết kế của dự án đường từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hoá) đi thị xã Sầm Sơn.

- Văn bản số 1770/STC-ĐT ngày 11/8/2009 của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá về việc tham gia đóng góp ý kiến dự án đường từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn.

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế.

III - Nội dung xây dựng và ph­ương án thiết kế

Tuyến đường dùng để kết nối từ thành phố Thanh Hoá đến thị xã Sầm Sơn, tuyến chạy song song với quốc lộ 47.

1 - Phần đư­ờng

- Cấp hạng đ­ường: Đư­ờng đô thị cấp II; vận tốc thiết kế Vtk = 80km/h;

- Quy mô mặt cắt ngang đường:

Đoạn từ ngã ba Voi đến nút giao với quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hoá: Bề rộng đường 50m, gồm mặt đường 2x12,0m, dải phân cách 5,0m, vỉa hè 2x10,5m

Đoạn từ nút giao với quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hoá đến cuối tuyến: Bề rộng đường 44m, gồm mặt đường 2x12,0m, dải phân cách 5,0m, vỉa hè 2x7,5m

- Nền đ­ường: đắp bằng cát đạt độ chặt K ³ 0,95; lớp vật liệu dày 30cm dưới đáy kết cấu áo đường đắp bằng đất với độ chặt K ³ 0,98. Hai bên mái ta luy được đắp bao bằng đất dày 0,5m. Tại các vị trí đất yếu xử lý bằng phương pháp vét bùn thay cát, kết hợp trải vải địa kỹ thuật.

- Kết cấu mặt đường (giai đoạn xây dựng hoàn chỉnh): cường độ mặt đường thiết kế Eyc = 155Mpa, gồm các lớp: bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm, bê tông nhựa hạt trung dày 7cm, cấp phối đá dăm loại I dày 15cm, cấp phối đá dăm loại II dày 36cm.

- Kết cấu vỉa hè mỗi bên rộng từ 7,5 m ¸ 10,5m bằng đá marbie, gồm các hạng mục: Bó vỉa bằng đá xẻ 1000x300x170mm trên đường thẳng và 400x300x170mm trên đường cong; Đan rãnh bằng đá 500x300x50mm; Khoá bên ngoài vỉa hè bằng đá 1000x200x150mm; lớp vữa đệm bằng ximăng cát mác M75 dày 2cm; lớp bê tông móng mác M100 dày 10cm.

2 - Phần cầu

a - Cầu vượt quốc lộ 1A tránh thành phố Thanh Hoá (Km1+848.27)

- Chiều dài cầu tính đến đuôi mố: L = 290,50m;

- Sơ đồ nhịp: 8 x 35 = 280 m.

- Tải trọng thiết kế cầu: Tải trọng xe HL93, tải trọng người 3x10-3 Mpa;

- Bề rộng mặt cắt ngang cầu: B = 0,5 + 11,75 + 2,5 + 11,75 + 0,5 = 27 m.

- Kết cấu mố: mố có dạng tường bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ; móng bằng cọc khoan nhồi D1200mm.

- Kết cấu trụ: trụ dạng hai cột bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ; móng bằng cọc khoan nhồi D1200mm.

- Kết cấu nhịp: sử dụng dầm Super T cao H = 1500mm, gồm các bản liên tục nhiệt; mặt cắt ngang gồm 10 phiến dầm đặt cách nhau a = 2,11m; mặt cầu bằng bê tông cốt thép dày 180mm, lớp phòng n­ước 4mm, lớp mặt cầu bằng bê tông asphalt dày 70mm.

Tường chắn hai đầu cầu bằng bê tông cốt thép dài 10m mỗi phía kết hợp cầu thang bộ hành, móng tường chắn là cọc đóng bằng bê tông cốt thép 30x30cm.

b - Cầu sông Rào (Km11+160)

- Chiều dài cầu tính đến đuôi mố: L = 34,10m;

- Sơ đồ nhịp: 1 x 24 = 24 m.

- Tải trọng thiết kế cầu: Tải trọng xe HL93, tải trọng người 3x10-3 Mpa;

- Bề rộng mặt cắt ngang cầu: B = 0,5 + 20,75 + 2,5 + 20,75 + 0,5 = 45 m.

- Kết cấu mố: mố có dạng tường bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ; móng bằng cọc khoan nhồi D1000mm.

- Kết cấu nhịp: sử dụng dầm bản bê tông cốt thép cao H = 950mm; mặt cắt ngang gồm 44 phiến dầm; mặt cầu bằng bê tông cốt thép dày 150mm, lớp phòng n­ước 4mm, lớp mặt cầu bằng bê tông asphalt dày 70mm.

- Đường hai đầu cầu bố trí tứ nón chân khay dài 10m mỗi phía kết hợp cầu thang bộ hành, tứ nón bằng đá xây vữa xi măng M100, chân khay bằng bê tông M150 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.

3 - Nút giao

Toàn tuyến có 5 nút giao gồm:

+ Nút giao tại ngã ba Voi - Km0+000;

+ Nút giao với đường 4A - Km8+500;

+ Nút giao với đường 4B - Km10+300;

+ Nút giao với đường 4C - Km11+700;

Nút giao theo sơ đồ giao bằng giản đơn, bán kính bó vỉa các nhánh Rmin­=10m, Rmax­=22m. Quy mô nhánh đường ngang Bnền=11,0m, Bmặt=9,0m. Nền đường đắp đạt độ chặt K ³ 0,95, lớp đất dưới đáy áo đường dày 30cm được đầm lèn đạt độ chặt K ³ 0,98. Kết cấu áo đường trong nút tương tự kết cấu áo đường chính.

Đường giao vuốt nối với đường hiện tại, bán kính bó vỉa sử dụng thông thường từ 3 ¸ 5m. Nền đường trong đường giao đắp bằng đất đạt độ chặt K ³ 0,95. Kết cấu áo đường gồm các lớp: đá dăm láng nhựa 3kg/m2, dày 12cm; cấp phối đá dăm loại II dày 20cm. Tại những đoạn có mặt đường láng nhựa cũ sử dụng kết cấu tăng cường bằng đá dăm láng nhựa dày 12cm, bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại II. Những đường giao với các đường nhỏ khác chỉ đắp đất, không làm mặt đường láng nhựa.

+ Nút giao với quốc lộ 1A tránh thành phố Thanh Hoá - Km1+848.27 là nút giao khác mức, xây dựng cầu vượt qua quốc lộ 1A (đoạn tránh thành phố Thanh Hoá) hiện tại;

4 - Hệ thống thoát n­ước và tuy nen kỹ thuật

- Hệ thống thoát nước dọc tuyến được bố trí đặt ngầm bên dưới hai bên vỉa hè, bao gồm:

Cống thoát nước mưa mặt đường D1500mm;

Cống thoát nước thải D600mm;

Thu nước mặt đường bằng ga thu nước cách khoảng 35m/cái và theo cống thoát nước dọc để chảy về các vị trí quy hoạch thoát nước.

- Hệ thống thoát nước ngang:

Cống thoát nước bằng cống hộp bê tông cốt thép các loại: (2x2,5)m; 2x(2x2,5)m; 2x(3x3)m; 3x(3x3)m.

- Tuynen kỹ thuật bằng hộp bê tông cốt thép (2x2)m, bố trí ngang và dọc theo tuyến đường.

5 - Hệ thống điện chiếu sáng

Nguồn điện chiếu sáng trên tuyến được lấy từ 04 trạm biến áp 50KVA 35/0,4KVA, xây mới. Cáp và dây điện dùng loại cáp đồng bọc thép Cu/XLPE/PVC/DSTA/PV-4x35mm2,

Hệ thống chiếu sáng được bố trí trên vỉa hè khoảng cách các cột 35m đối xứng qua tim đường, sử dụng cột đèn loại tròn côn cần đơn cao 12m (có lắp thêm đèn cầu). Trên dải phân cách giữa được bố trí thêm đèn trang trí khoảng cách 35m, xen kẽ với hàng cột đèn chiếu sáng, cột đèn đúc bằng kim loại liền khối, chiều cao 4m. Tại các nút giao chính bố trí cột đèn pha lọng tròn lắp 9 đèn pha cao 25m.

6 - Cây xanh

Cây trồng trên tuyến có chiều cao trên 1,2m, tán rộng có tác dụng che bóng mát, chống loá của ánh sáng đèn, chống bụi, tạo mỹ quan đẹp và cảm giác mát mẻ trên đường phố.

Trên vỉa hè bố trí hàng cây bóng mát cách nhau 10m theo dọc tuyến. Hàng cây bên ngoài cách mép bó vỉa 2m, bên trong trồng cây có tán rộng. Sử dụng các loại cây bóng mát có đường kính thân cây và tán lá phù hợp với kiến trúc đô thị.

Trên dải phân cách giữa rộng 5 m bố trí các hàng cây cảnh, thảm hoa, thảm cỏ, cây đường viền, diện tích trống còn lại được trồng thảm cỏ lá tre. Sử dụng các loại cây phù hợp với kiến trúc đô thị.

7 - Hệ thống an toàn giao thông

Xây dựng các công trình an toàn giao thông như: sơn vạch phân làn đường, vạch gờ giảm tốc độ, biển báo sơn phản quang, tôn lượn sóng … theo đúng quy định hiện hành.

IV - Ý kiến nhận xét về thiết kế cơ sở

1 - Thiết kế cơ sở công trình xây dựng đường từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hoá) đi thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009.

2 - Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam là phù hợp với quy định hiện hành.

3 - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu khảo sát địa chất có đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định hiện hành của Nhà n­ước. Chủ nhiệm dự án có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được chủ đầu tư nghiệm thu.

4 - Các lưu ý đối với chủ đầu tư­:

- Chủ đầu tư­ phải tuân thủ các quy định nêu trong Thông tư­ số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng h­ướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Thông tư­ số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng h­ướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Trong các bước tiếp theo của dự án, đề nghị chủ đầu tư xem xét, nghiên cứu bổ sung các hạng mục sau:

+ Khảo sát các công trình ngầm, rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong khu vực xây dựng để có biện pháp xử lý hoặc di chuyển, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

+ Khảo sát địa chất, đặc biệt tại vị trí đất yếu và tiếp tục nghiên cứu giải pháp xử lý nền đư­ờng, móng cầu phù hợp với điều kiện thực tế tại địa điểm xây dựng công trình, đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình.

+ Kiểm tra khả năng kết nối của dự án đối với hệ thống giao thông khu vực; lưu ý sự kết nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự án.

+ Bố trí các trạm dừng, điểm đỗ xe buýt.

+ Bố trí hệ thống cấp nước và các họng cứu hỏa đặt dọc đường để phục vụ công tác chữa cháy.

+ Phối hợp chặt chẽ, đồng thời có giải pháp thiết kế phù hợp trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên ngành đối với các vị trí giao cắt của tuyến đường với các công trình đường giao thông, đư­ờng dây tải điện, thông tin và các hệ thống hạ tầng khác đảm bảo hoạt động bình thường cho các công trình hiện có.

+ Bổ sung các văn bản, căn cứ pháp lý, thỏa thuận về đấu nối với cơ quan quản lý điện về nguồn điện dành cho chiếu sáng.

+ Kết hợp với Bộ Giao thông vận tải để kịp thời điều chỉnh nhằm đảm bảo sự phù hợp thiết kế của nút giao giữa tuyến đường với quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hoá.

+ Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Bảo vệ môi trường; có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở dự án xây dựng đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hoá) đi thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Chủ đầu tư­ căn cứ các ý kiến trên để hoàn chỉnh thiết kế cơ sở và triển khai các công việc tiếp theo phù hợp với quy định về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình.

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- L­ưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB-06).

KT. BỘ TRƯ­ỞNG

THỨ TR­ƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- L­ưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB-06).

KT. BỘ TRƯ­ỞNG

THỨ TR­ƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: