08:33 | 11/06/2010

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai, quận 7, TP HCM

Số: 1033/BXD-HĐXD

V/v Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai, quận 7, TP HCM.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh có văn bản số 53/CVHA-10 ngày 12/5/2010 đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình do Công ty TNHH Tư vấn - Kiến trúc nhiệt đới lập.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.

Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở công trình trên như sau:

I. Thông tin chung về công trình.

1. Tên công trình: Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.

3. Địa điểm xây dựng: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty TNHH Tư vấn - Kiến trúc nhiệt đới.

5. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Trung tâm nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp.

6. Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: Thiết kế cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, có tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài.

II. Hồ sơ thiết kế cơ sở.

1. Văn bản pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006904, đăng ký lần đầu ngày 23/8/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 17/10/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.

- Văn bản số 718/UBND-ĐTMT ngày 21/02/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về chủ trương cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh được đầu tư dự án tại Khu II, phường Tân Hưng, quận 7 với chức năng văn phòng, thương mại.

- Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của Chủ tịch UBND quận 7 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư Thanh Bình - Văn phòng, thương mại Hoàng Anh do Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Thanh Bình và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh làm chủ đầu tư tại phường Tân Hưng, quận 7.

- Văn bản số 2846/Tg1-QC ngày 02/10/2009 của Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.

2. Tài liệu thiết kế:

- Bản vẽ thiết kế cơ sở;

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;

- Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư;

- Biên bản nghiệm thu tài liệu khảo sát xây dựng của Chủ đầu tư.

- Văn bản số 1833/SGTVT-CTN ngày 16/10/2009 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc mép bờ cao đối với rạch Ông Đội tại vị trí dự án Khu căn hộ cao tầng và Văn phòng thương mại tại phường Tân Hưng, quận 7 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh làm chủ đầu tư.

- Văn bản số 59/SGTCC-CTN ngày 23/01/2008 của Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý các rạch thoát nước và hành lang an toàn rạch tại dự án Khu chung cư cao tầng tại phường Tân Hưng, quận 7.

- Văn bản số 2885/CPCNNB-KT ngày 29/9/2009 của Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè về việc thoả thuận cấp nước cho dự án khu căn hộ cao tầng và văn phòng thương mại tại phường Tân Hưng, quận 7.

- Văn bản số 6691/CV-ĐLTT-KHVT ngày 25/9/2009 của Điện lực Tân Thuận về việc thoả thuận cấp điện cho dự án xây dựng khu dân cư cao tầng và văn phòng thương mại tại đoạn dốc cầu Kinh Tẻ đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 520/TD-PCCC&CNCH ngày 10/5/2010 của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an.

- Văn bản số 1879/STTTT-BCVT ngày 19/10/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về thoả thuận kết nối hạ tầng thông tin liên lạc dự án khu dân cư cao tầng và văn phòng thương mại.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102051692 (đăng ký lần đầu ngày 03/7/2007, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 15/6/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiến trúc nhiệt đới.

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế.

III- Nội dung xây dựng và phương án thiết kế:

1. Về quy hoạch, kiến trúc:

Thiết kế cơ sở công trình Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai được lập theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư Thanh Bình - Văn phòng, thương mại Hoàng Anh, phường Tân Hưng được UBND quận 7 phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/4/2010. Theo đó, công trình gồm: 02 khối tháp cao 33 tầng được liên kết với nhau bằng 01 khối đế cao 07 tầng và 01 tầng hầm (tổng tầng cao 40 tầng) được xây dựng trên thửa đất ký hiệu khu II, phường Tân Hưng, quận 7. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 121.422 m2 (không kể diện tích tầng hầm và diện tích kỹ thuật...). Diện tích xây dựng khoảng 4794m2 trên diện tích lô đất khu II có diện tích khoảng 15.719m2. Chiều cao công trình ≤143,55 m. Tầng hầm, tầng 3 đến tầng 7 bố trí chỗ để xe; tầng 1 đến tầng 2 bố trí không gian phục vụ công cộng và dịch vụ thương mại...; tầng 8 đến tầng 37 bố trí văn phòng cho thuê; tầng 38 bố trí dịch vụ; tầng 39-40 bố trí diện tích kỹ thuật.

Trong các khối nhà bố trí thang máy, thang bộ theo tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu sử dụng công trình; có tiện nghi cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

2. Về giải pháp kết cấu :

- Móng công trình sử dụng cọc khoan nhồi đường kính 800mm, 1200mm và 1500mm, chiều dài cọc dự kiến 30m cho cọc đường kính 800mm và 70m và 80m đường kính 1200mm và 1500mm. Tường tầng hầm dày khoảng 500mm, sàn tầng hầm dày khoảng 400mm bằng BTCT đổ tại chỗ.

- Kết cấu chịu lực chính của công trình là hệ lõi và vách cứng, cột, dầm, sàn bằng BTCT đổ tại chỗ. Dự kiến kích thước lõi cứng có chiều dày thay đổi từ 300mm đến 400mm; vách cứng điển hình 2000mmx500mm, 3000mmx300mm,1700mmx400mm; cột điển hình 1000mmx1000mm; dầm dọc 500mmx800mm và dầm ngang 750mmx800mm; sàn có chiều dày điển hình khoảng 150mm.

3. Về cấp điện, chiếu sáng:

Nguồn điện cấp cho công trình lấy từ hệ thống cấp điện trung thế trên đường Nguyễn Hữu Thọ của Điện lực Tân Thuận, qua các trạm biến áp của công trình, đưa về tủ điện tổng của các khối nhà để cấp điện cho tủ điện. Mạng lưới cấp điện và chiếu sáng được thiết kế bằng hệ thống cáp ngầm. Công trình có máy phát dự phòng để cấp điện cho các phụ tải quan trọng và các thang máy. Hệ thống điện chiếu sáng được thiết kế theo yêu cầu sử dụng của từng khu vực công trình.

4. Về cấp nước, thoát nước:

Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ đường ống cấp nước đường kính 500mm của thành phố đoạn từ Trần Xuân Soạn đến Nguyễn Văn Linh dẫn vào các bể chứa ngầm để cấp nước cho cả hai hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy; sử dụng máy bơm để bơm nước từ bể chứa ngầm lên bể nước mái của các khối nhà trước khi đưa đến hộ tiêu thụ. Hệ thống đường ống cấp nước được trang bị các bơm tăng áp và van giảm áp.

Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước rửa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế riêng biệt. Sử dụng ống uPVC cho các hệ thống thoát nước.

Nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của khu II, đặt ngầm ở phía góc đường Kiều Đàm và rạch Ông Đội, có công suất khoảng 220m3/ngày, được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thoát ra rạch Ông Đội.

Rác thải được thu gom kín, vận chuyển đến nơi chôn lấp hoặc xử lý theo quy định của thành phố.

5. Phòng cháy, chữa cháy, chống sét:

Hệ thống báo cháy của công trình gồm: Tủ báo cháy trung tâm, các tủ báo cháy khu vực, bảng tín hiệu báo động từ xa, trạm báo động bằng tay, các thiết bị báo động (âm thanh, ánh sáng…), các đầu báo cháy tự động…

Hệ thống chữa cháy của công trình gồm: Chữa cháy vách tường, các đầu chữa cháy tự động, các họng nước chữa cháy, bể chứa nước chữa cháy tại tầng hầm, các bơm nước chữa cháy, thang thoát hiểm… Công trình có máy phát điện dự phòng để cấp điện sự cố và cấp điện chiếu sáng khẩn cấp.

Hệ thống chống sét của công trình gồm hệ thống chống sét đánh thẳng sử dụng thiết bị thu sét tạo tia điện đạo, hệ thống cáp đồng dẫn sét được tiếp đất và hệ thống chống sét lan truyền.

6. Các hệ thống kỹ thuật khác trong công trình gồm: Điều hòa không khí, thông gió, hút khói, an ninh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp, quản lý toà nhà, phòng chống mối mọt... được thiết kế đồng bộ theo yêu cầu sử dụng và vận hành công trình.

IV. Ý kiến nhận xét về thiết kế cơ sở.

1. Thiết kế cơ sở công trình Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư Thanh Bình - Văn phòng, thương mại Hoàng Anh, phường Tân Hưng được UBND quận 7 phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/4/2010. Các cơ quan quản lý chức năng đã thoả thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình với hệ thống hạ tầng khu vực.

2. Thiết kế cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam và các tiêu chuẩn của nước ngoài được chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế thống nhất áp dụng là phù hợp với quy định hiện hành.

Khi áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài phải đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng như quy định tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 40/2009/QĐ-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

3. Các nhà thầu lập thiết kế cơ sở có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

4. Lưu ý khác đối với chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư cần triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư, về xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Khi triển khai bước thiết kế tiếp theo, phần sàn mái tầng hầm phía dưới đường giao thông nội bộ phải được thiết kế đảm bảo cho xe cứu hoả tải trọng lớn hoạt động khi cần; hệ thống xả rác bằng vật liệu không cháy theo quy định.

- Cần tiến hành thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải của cọc để xem xét điều chỉnh kích thước và số lượng cọc cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và cho các công trình lân cận trong quá trình thi công đặc biệt là thi công móng và tầng hầm công trình.

- Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Bảo vệ môi trường; có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở công trình Cao ốc văn phòng Hoàng Anh Gia Lai được xây dựng trên lô đất có ký hiệu khu II, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư căn cứ ý kiến trên để hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt dự án và triển khai các công việc tiếp theo phù hợp với quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND TP Hồ Chí Minh;

- UBND quận 7 TPHCM;

- Sở XD TP HCM;

- Sở QHKT TP HCM;

- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND TP Hồ Chí Minh;

- UBND quận 7 TPHCM;

- Sở XD TP HCM;

- Sở QHKT TP HCM;

- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: