09:19 | 02/12/2011

Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội

BỘ XÂY DỰNG

Số: 2032/BXD-HĐXD

V/v: Tham gia ý kiến TKCS công trình Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Viettronics.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 24/2011/CV-VIETTRONICS LAND-PTDA ngày 01/11/2011 của Công ty cổ phần Bất động sản Viettronics xin ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 29/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở công trình như sau:

I. Thông tin chung về công trình.

1. Tên công trình: Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non.

2. Địa điểm xây dựng: Số 56 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Diện tích đất sử dụng: 13.043,4 m2.

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Viettronics.

5. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở:

- Phần kiến trúc, kết cấu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư DTH.

- Phần cơ điện: Công ty cổ phần công nghệ Việt Tiến.

- Phòng cháy chữa cháy: Công ty TNHH công nghệ tòa nhà Việt Nam.

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và xây dựng An Phát.

7. Tiêu chuẩn áp dụng: Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam và một số tiêu chuẩn nước ngoài (tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu).

II. Hồ sơ pháp lý:

- Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại một phần ô đất ký hiệu 07 thuộc quy hoạch chi tiết quận Đống Đa tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan).

- Văn bản số 3609/QHKT-TTQHKT ngày 13/10/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội xác nhận Tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ công trình Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Văn bản số 5781/UBND-KH&ĐT ngày 13/7/2011 của UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương chuyển đổi Công ty cổ phần và gia hạn thời gian chấp thuận địa điểm thực hiện dự án Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Văn bản số 3891/Tg1-QC ngày 18/11/2009 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.

- Văn bản số 813/PC23-CVDA(TH) ngày 18/12/2009 của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an TP Hà Nội thỏa thuận về phòng cháy chữa cháy đối với phương án bố trí tổng mặt bằng và mặt bằng các tầng trong công trình.

- Văn bản số 903/TNHN ngày 20/7/2011 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội thỏa thuận hướng thoát nước của dự án.

- Văn bản số 211/ĐLHN-P04 ngày 08/01/2010 của Công ty điện lực TP Hà Nội thỏa thuận nguồn cấp điện cho dự án.

- Văn bản số 2192/NSHN-KT ngày 19/12/2009 của Công ty nước sạch Hà Nội thỏa thuận nguồn cấp nước sạch cho dự án.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103116373 đăng ký lần đầu ngày 23/12/2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 04/02/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh số 02 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư DTH.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101574681 đăng ký lần đầu ngày 05/11/2004, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/5/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh số 01Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần công nghệ Việt Tiến.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102025253 đăng ký lần đầu ngày 10/3/2006, thay đổi lần thứ 1 ngày 08/01/2008 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Công nghệ tòa nhà Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0104556105 đăng ký lần đầu ngày 29/3/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/9/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh số 02 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng An Phát.

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế.

III. Nội dung xây dựng, phương án thiết kế:

Công trình Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non được xây dựng trên khu đất có diện tích 13.043,4 m2 tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; mật độ xây dựng 54,98%, chiều cao công trình lớn nhất 121,7 m (tính từ cốt ±0.000 tương ứng cốt +7.710), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 223.260 m2, trong đó diện tích phần nổi 159.150 m2, diện tích sàn dành cho trường mầm non khoảng 1.824 m2 được bố trí tại tầng 2. Bố trí các lối ra vào riêng cho khu văn phòng, khu thương mại và khu căn hộ, các lối vào chính từ phía đường Nguyễn Chí Thanh và phố Chùa Láng.

Công trình có quy mô 30 tầng gồm khối đế cao 7 tầng và 02 khối tháp cao 23 tầng (chưa kể tầng kỹ thuật), bên dưới là 06 tầng hầm mở rộng đến chỉ giớixây dựng của khu đất.

Kết cấu chịu lực chính là hệ khung, sàn kết hợp với vách và lõi cứng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Móng sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Hệ thống kỹ thuật công trình gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, điều hòa không khí và thông gió, cấp gas, chiếu sáng, chống sét, âm thanh, truyền hình, thông tin liên lạc, báo cháy và chữa cháy.

IV. Ý kiến nhận xét về thiết kế cơ sở:

1. Thiết kế cơ sở công trình Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội phù hợp với Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 29/7/2011, phù hợp với Tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ đã được chấp thuận tại văn bản số 3609/QHKT-TTQHKT ngày 13/10/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội (kèm theo các bản vẽ có dấu xác nhận).

2. Việc kết nối hạ tầng kỹ thuật công trình với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực đã được các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật tại khu vực có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản.

3. Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam là phù hợp với quy định hiện hành. Việc sử dụng một số tiêu chuẩn nước ngoài (tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu) phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

4. Các nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu khảo sát xây dựng có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế, chủ trì khảo sát có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

5. Một số lưu ý khác đối với chủ đầu tư:

- Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình phải đảm bảo các yêu cầu của Luật Phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật liên quan; thực hiện các yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an TP Hà Nội tại văn bản số 813/PC23-CVDA(TH) ngày 18/12/2009.

- Bổ sung danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng phần thiết kế kiến trúc.

- Phải kiểm tra đảm bảo có phương án bố trí đủ diện tích chỗ đỗ xe theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội tại Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 29/7/2011. Diện tích sàn dành cho trường mầm non phải đảm bảo phục vụ đủ số trẻ dự kiến, thiết kế trường mầm non phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

- Trước khi triển khai bước thiết kế tiếp theo cần tiến hành thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải của cọc móng để xem xét điều chỉnh kích thước và số lượng cọc cho phù hợp, đảm bảo an toàn công trình.

- Khi triển khai bước thiết kế tiếp theo, phải bổ sung các tiện nghi cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và hệ thống đèn cảnh báo độ cao theo quy định.

- Đảm bảo xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Công trình có nhiều tầng hầm, vì vậy chủ đầu tư­ phải lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; thuê t­ư vấn độc lập thẩm tra biện pháp thi công của nhà thầu, đảm bảo an toàn, không gây sụt lở và nguy hiểm cho công trình lân cận; yêu cầu nhà thầu lập hệ thống quan trắc biến dạng cho công trình và công trình lân cận trong suốt quá trình thi công xây dựng để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy; có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở công trình Tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Chủ đầu tư căn cứ ý kiến trên để hoàn thiện thiết kế cơ sở, thẩm định dự án trước khi phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở XD TP Hà Nội;
- Sở QHKT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KTQH, HĐXD.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Bùi Phạm Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: