12:59 | 12/01/2013

V/v tham gia phát triển nhà ở xã hội của liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB và Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

BỘ XÂY DỰNG

Số: 37/BXD-QLN

V/v: tham gia phát triển nhà ở xã hội của liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB và Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB
(Địa chỉ: 3/12 Thích Quảng Đức, P3, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Ngày 02/1/2013, Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB đại diện cho liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB và Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 có văn bản số 01/TT xin điều chỉnh một số dự án nhà ở để tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay thị trường bất động sản trên địa bàn cả nước đang gặp nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã và đang thực hiện việc rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu dự án để có sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thanh toán của người mua. Vì vậy, Bộ Xây dựng đồng ý về chủ trương và ủng hộ liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB - Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 về đề xuất điều chỉnh một số dự án nhà ở để tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở triển khai các công tác tiếp theo, đề nghị liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB và Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 hoàn thiện một số yêu cầu sau:

- Đối với dự án Khu căn hộ thu nhập thấp tại 348 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Công ty cần nộp hồ sơ theo quy định để Bộ Xây dựng thẩm định, xem xét giới thiệu vào danh sách dự án vay vốn phát triển nhà ở xã hội theo thỏa thuận giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam.

- Đối với dự án Khu căn hộ cao tầng tại 83 Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và dự án Khu căn hộ cao tầng tại Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Công ty cần liên hệ với UBND TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh dự án nhà ở sang dự án nhà ở xã hội. Trên cơ sở phê duyệt của UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng sẽ thẩm định, xem xét giới thiệu vào danh sách dự án vay vốn phát triển nhà ở xã hội theo thỏa thuận giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam.

2. Đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phốhướng dẫn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện việc điều chỉnh dự án nhà ở sang dự án nhà ở xã hội, hướng dẫn thủ tục hoàn lại tiền sử dụng đất (nếu doanh nghiệp đã nộp) theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng BIDV;
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Nguyễn Trần Nam

 


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: