14:16 | 08/09/2010

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm gạch đất ép

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 294/VLXD-TH ngày 16/8/2010 của Viện VLXD và công văn số 20/HQ-KH ngày 10/7/2010 của Cty CP Công nghệ Thương mại Huệ Quang về việc đề nghị xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với sản phẩm gạch không nung từ đất và phế thải xây dựng. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Cty CP Công nghệ Thương mại Huệ Quang triển khai nghiên cứu và xúc tiến chuyển giao công nghệ sản xuất gạch đất ép, không nung từ đất, phế thải công nghiệp và phế thải xây dựng có ý nghĩa góp phần phổ biến công nghệ sản xuất gạch xây không nung ở nước ta.

Để tiếp tục triển khai nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và phổ biến áp dụng gạch đất ép, Cty cần xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đối với sản phẩm của mình để áp dụng. Lưu ý rằng nội dung tiêu chuẩn phải có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá chất lượng, tính toán và thiết kế sử dụng cho xây dựng. Viện Vật liệu xây dựng là cơ quan nghiên cứu chuyên ngành có khả năng và trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ về việc này.

Khi tình hình áp dụng công nghệ sản xuất sản phẩm gạch đất ép phát triển phổ biến phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm này, trình Bộ KH&CN công bố áp dụng.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: