16:44 | 18/09/2019

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Minh bạch, trách nhiệm trong việc thực hiện đầu tư các dự án vì sự phát triển

(Xây dựng) - Huyện Bình Xuyên cũng như các huyện, thành phố khác của tỉnh Vĩnh Phúc đang có tốc độ phát triển vững mạnh, để phù hợp với điều kiện thực tế, công tác đầu tư xây dựng được lãnh đạo huyện Bình Xuyên đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong quá trình triển khai việc đầu tư các dự án, công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công luôn được lãnh đạo huyện Bình Xuyên chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.


Các dự án trên địa bàn huyện Bình Xuyên được các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Trước những thông tin cho rằng, lãnh đạo huyện Bình Xuyên là ông Nguyễn Minh Trung về nhận công tác làm Chủ tịch UBND huyện đã từng ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có nhiều gói thầu thiếu khách quan. Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã tìm hiểu và nhận thấy, những thông tin trên là thiếu cơ sở, chưa nắm rõ đầy đủ thông tin. Tất cả các dự án trên địa bàn huyện Bình Xuyên được thực hiện từ trước đến nay đều đúng theo quy định của pháp luật và Luật Đấu thầu.

Để triển khai thực hiện các dự án, ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là chủ đầu tư các dự án làm đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật như: Thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu và các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương.

Sau khi tiến hành thông báo đấu thầu rộng rãi, công khai qua mạng các gói thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã tiến hành thực hiện đóng thầu và mở thầu với sự tham gia đánh giá của tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, tiến hành mở thầu và lựa chọn nhà thầu có năng lực để tiến hành thi công dự án có sự chứng kiến của đại diện các Sở, ban, ngành cùng các đơn vị chức năng.

Trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ, thông báo mời thầu, mở thầu luôn đảm bảo khách quan, minh bạch. Bên cạnh đó, hồ sơ dự thầu của các doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc về năng lực tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân sự. Doanh nghiệp được chọn cũng là các đơn vị thi công lớn có nhiều công trình khắp tỉnh Vĩnh Phúc, chứ không riêng chỉ dự án tại huyện Bình Xuyên.

Cũng cần phải đánh giá đúng và nhìn nhận vào thẳng vấn đề rằng, các dự án do ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đều công khai, minh bạch, không có lợi ích nhóm ở đây. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng đều là nhu cầu cấp thiết phục vụ cho sự phát triển của huyện Bình Xuyên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Theo như phóng viên Báo điện tử Xây dựng được biết, ông Nguyễn Minh Trung là một người lãnh đạo có năng lực, liêm khiết và trách nhiệm trong công việc. Với cương vị là Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, ông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban và các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, vì sự phát triển chung của huyện. Từ đó, ông luôn được cán bộ, nhân viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong thời gian tới, để góp phần sớm đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Bình Xuyên tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các dự án an sinh xã hội...

Báo điện tử Xây dựng tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Nhóm PV

Các bài đã đăng: