22:24 | 10/03/2019

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, ngày 30/1/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/1/2019, nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri kiến nghị Chính phủ cần rà soát, đánh giá tình hình trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp xã hiện nay để xây dựng chương trình nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan cấp xã vì hiện nay rất nhiều nơi trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp, không tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Trong khi đó, cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện nhiều nơi đầu tư quá lớn, lãng phí”.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính các cấp, trong đó có trụ sở cấp xã (Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Chỉ thị số 1073/CT-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung; Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công...) để khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng trụ sở từ Trung ương đến địa phương.

Mặt khác, theo Luật Đầu tư công, HĐND và UBND các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý. Đồng thời, việc xây dựng chương trình nâng cấp trụ sở cấp xã phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo giai đoạn của địa phương.

Theo đó, việc rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp xã do HĐND và UBND các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: