20:07 | 09/03/2019

Bộ Xây dựng trả lời khiếu nại về nhà, đất

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản phản hồi đơn khiếu nại của ông Trương Phú Hoàn liên quan đến nhà, đất số 42 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn: Internet)

Theo hồ sơ và đơn của ông Trương Phú Hoàn, nhà số 42 Trần Phú gồm 9 căn do ông Trương Văn Tốt xây dựng trên đất thuê của chế độ cũ từ trước giải phóng. Theo hợp đồng thỏa thuận việc hợp tác xây cất nhà giữa ông Tốt và ông Hoàng Ngọc Cường, người đứng tên thuê đất, thì sau khi xây xong, ông Tốt được quyền sử dụng và khai thác 8 căn, còn 1 căn thuộc quyền khai thác của ông Cường. Việc xây dựng chưa hoàn thành thì TP Đà Lạt được giải phóng, ông Tốt đi khỏi Đà Lạt. Ban quân quản phường đã bố trí nhà 42 Trần Phú cho một số hộ sửa chữa và sử dụng để ở. Các hộ đã được ký hợp đồng thuê nhà với cơ quan quản lý và nay đã được mua nhà theo Nghị định 61/CP.

Liên quan đến khiếu nại về nhà, đất số 42 Trần Phú, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-UB ngày 11/10/1994 giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Thành với nội dung: Đồng ý trả tiền vật liệu xây dựng ngôi nhà số 42 Trần Phú cho ông Trương Văn Thành, đại diện những người hưởng di sản thừa kế của cha là ông Trương Văn Tốt và Quyết định số 4111/QĐ-UB ngày 22/11/2004 giải quyết khiếu nại của ông với nội dung: Không chấp nhận đơn của ông Trương Phú Hoàn yêu cầu giải quyết trả lại cho mẹ ông là bà Trương Thị Phú một căn nhà thuộc ngôi nhà 42 Trần Phú vì không có căn cứ pháp lý để chứng minh bà Phú trước đây có quyền sở hữu hợp pháp 1 căn nhà thuộc số nhà này. Thực tế, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thanh toán một phần tiền vật liệu xây dựng ngôi nhà số 42 Trần Phú cho ông Thành.

Sau khi nhận được đơn của ông Trương Phú Hoàn khiếu nại các quyết định nói trên của UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Xây dựng có Công văn số 1678/BXD-TTr ngày 20/8/2008 đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh toán nốt số tiền còn lại cho các thừa kế của ông Tốt.

Năm 2011, Thanh tra Bộ cũng đã có văn bản trả lời đơn và hướng dẫn ông Trương Phú Hoàn liên hệ với UBND tỉnh Lâm Đồng để biết kết quả giải quyết.

Năm 2017, ông Trương Phú Hoàn tiếp tục có đơn khiếu nại Công văn số 1678/BXD-TTr ngày 20/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Để có cơ sở trả lời đơn của ông Trương Phú Hoàn, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu ông và địa phương cung cấp hồ sơ, đồng thời cử tổ công tác vào kiểm tra, xác minh thực tế.

Tại Biên bản làm việc ngày 23/8/2018 với Tổ công tác, ông Trương Phú Hoàn có ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng thực hiện Công văn số 1678/BXD-TTr ngày 20/8/2011 của Bộ.

Sau khi thu thập hồ sơ, kiểm tra, xác minh thực tế, làm việc với ông và các cơ quan chức năng của UBND tỉnh, theo Bộ Xây dựng, đối với việc thanh toán tiền vật liệu xây dựng ngôi nhà số 42 Trần Phú: UBND tỉnh Lâm Đồng có các Công văn số 6383/BC-UBND ngày 03/10/2018 và số 8068/UBND-TD ngày 07/11/2008. Cụ thể, số tiền còn lại gia đình ông Trương Văn Thành chưa nhận là 90.774.224 đồng (UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính gửi số tiền này vào Ngân hàng theo quy định). Tuy nhiên, nay ông Thành đã chết, ông Hoàn (em cùng cha khác mẹ với ông Thành) chỉ là một trong các đồng thừa kế của ông Tốt, do đó, trường hợp các đồng thừa kế đồng ý bằng văn bản cho ông Hoàn đại diện nhận số tiền trên thì Nhà nước sẽ giao cho ông Hoàn.

Vì vậy, đề nghị ông Trương Phú Hoàn thực hiện theo hướng dẫn nêu trên của UBND tỉnh Lâm Đồng. Việc khiếu kiện giữa các thành viên trong gia đình ông Trương Văn Tốt về di sản thừa kế (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngoài ra, đối với việc ông Trương Phú Hoàn khiếu nại đòi trả lại cho mẹ ông một căn nhà thuộc ngôi nhà 42 Trần Phú thì ông Hoàn không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của mẹ ông đối với 1 căn thuộc nhà số 42 Trần Phú, nên việc khiếu nại này của ông là không có cơ sở để giải quyết.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: