08:31 | 15/08/2017

Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS và phân cấp thẩm định thiết kế

(Xây dựng) - Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (trạm BTS) và phân cấp thẩm quyền, thẩm định thiết kế xây dựng công trình, vừa qua Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN.


Ảnh minh họa.

Nội dung kiến nghị: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng, công trình trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng, nhưng theo công văn số 1712/BXD-HĐXD ngày 30/7/2014 của Bộ Xây dựng trả lời việc xác nhận thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại I và loại II đã bãi bỏ theo Quyết định số 172/QĐ-BXD.

Về phân cấp thẩm quyền, thẩm định thiết kế xây dựng công trình: Để góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị Bộ Xây dựng nên giao thẩm quyền thẩm định các công trình cấp I xây dựng trên địa bàn tỉnh cho các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tại địa phương thẩm định.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1820/BXD-HĐXD trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh như sau:

Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại I và loại II tại phần III của Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BXD vì Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng được ban hành và có hiệu lực đã thay thế thủ tục này bằng thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến, công trình theo tuyến trong đô thị. Việc bãi bỏ thủ tục này cũng đã được công bố tại phần I (danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) của Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BXD.

Về phân cấp thẩm quyền, thẩm định thiết kế xây dựng công trình: Ngày 05/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng với nhiều nội dung đổi mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán đầu tư xây dựng. Cụ thể bổ sung quy định mới như: Phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở cấp I quy mô dưới 25 tầng có chiều cao không quá 75m; Phân cấp cho Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tại TP Hà Nội, TP HCM thẩm định dự án, thiết kế cơ sở các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: