08:33 | 16/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu chấm dứt ngay hành vi đổ đất đá thải không đúng quy định

(Xây dựng) - Ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký văn bản gửi các ngành, đơn vị liên quan về việc khắc phục tình trạng đổ đất, đá thải không đúng quy định tại Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254.


Nhiều khu đất của người dân, hay sông suối được các nhà thầu tận dụng làm nơi đổ đất thải.

Theo đó, tại Văn bản số 2514/UBND-KTTCKT gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và UBND huyện Chợ Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã “yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Chấm dứt ngay hành vi vi phạm đổ đất, đá thải không đúng quy định; nếu phát hiện hành vi vi phạm đổ đất, đá thải ảnh hưởng đến môi trường và ruộng vườn của dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương có biện pháp khắc phục các vị trí đổ thải không đúng quy định, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019. Trong quá trình thi công dự án nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường, đất, đá thải bồi lấp sông, suối và đất của người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, công an tỉnh và UBND huyện Chợ Đồn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, đặc biệt là quá trình đổ đất, đá thải; kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định.

PV

Các bài đã đăng: