09:12 | 08/08/2017

Chủ trương hợp tác đầu tư thực hiện Dự án bệnh viện Xây dựng mới

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 228/BVXD-TTr của Bệnh viện Xây dựng về việc triển khai Dự án bệnh viện Xây dựng (mới) theo chủ trương liên doanh, liên kết và văn bản số 314/CV-BVXD ngày 28/6/2017 về việc đề xuất đơn vị định giá tài sản góp vốn.


Bệnh viện Xây dựng - Bộ Xây dựng.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1754/BXD-KHTC trả lời như sau: Đồng ý về chủ trương để Bệnh viện Xây dựng thành lập Cty CP thực hiện đầu tư xây dựng Dự án bệnh viện Xây dựng (mới) tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Bệnh viện Xây dựng căn cứ yêu cầu phát triển, các điều kiện thực tiễn hiện có và quy định pháp luật để lập đề án thành lập Cty cổ phần và báo cáo Bộ xem xét, quyết định; được chủ động lựa chọn tổ chức tư vấn có uy tín để định giá trị tài sản dự kiến góp vốn; chủ động lựa chọn các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư và quản lý bệnh viện để phối hợp xây dựng đề án và tham gia thành lập Cty cổ phần theo các quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: