16:43 | 16/04/2018

Cty Apatit Việt Nam có được phép khai thác apatit ở khai trường 20 - 23 Lào Cai?

(Xây dựng) – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam không cho phép Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam thăm dò quặng apatit ở khai trường 20 - 23 thuộc xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai theo đề nghị của đơn vị này vào tháng 12/2017.


Khu vực quặng apatit khai trường 20 - 23 nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản apatit quốc gia. (Nguồn: Internet)

Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, khu vực quặng apatit khai trường 20 - 23 (được Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam khoanh định 98,22ha) nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản apatit quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 6/5/2014.

Mặt khác, khi phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vào tháng 10/2014, Thủ tướng Chính phủ cũng không quy hoạch thăm dò, khai thác quặng apatit loại II tại khai trường 20 - 23.

Như vậy, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn toàn không có cơ sở để giải quyết đề nghị thăm dò quặng apatit ở khai trường 20 - 23 của Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Việc thăm dò tại các khai trường trên chỉ được xem xét sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh khu vực xin phép thăm dò trên ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản apatit quốc gia, đồng thời bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit.

Dịch Phong

Các bài đã đăng: