11:22 | 12/01/2018

Đề nghị tạm lùi thời hạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

(Xây dựng) - Về vấn đề sử dụng sơ sở nhà, đất tại số 220 đường Láng, quận Đống Đa và số 16 đường Thanh Bình, quận Hà Đông để đối ứng dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, ngày 5/1/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 44/BXD-QLN gửi Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 13655/VPCP-CN ngày 22/12/2017 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Công văn số 6293/UBND-KHĐT ngày 11/12/2017 của UBND TP Hà Nội) về việc sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 220 đường Láng, quận Đống Đa và số 16 đường Thanh Bình, quận Hà Đông để đối ứng dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Cơ sở nhà đất số 220 đường Láng, quận Đống Đa và số 16 đường Thanh Bình, quận Hà Đông thuộc đối tượng phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, việc sử dụng các cơ sở nhà đất này để đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - chuyển giao thì còn phải đảm bảo phù hợp với phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 07/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 440/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010.

Ngày 22/11/2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo: “Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị có hiệu lực thi hành, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan khác ở Trung ương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ” (Công văn số 1792/TTg-CN ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Mặt khác, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu các Nghị định thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP (NĐ 15) về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó, trong trường hợp nhu cầu đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chưa thực sự cấp bách, Bộ Xây dựng đề nghị tạm lùi thời hạn thực hiện dự án cho đến khi các quy định về quản lý, sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Nghị định mới về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được ban hành.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: