15:50 | 05/01/2017

Điều chỉnh hợp đồng kiểm toán khi Nhà nước thay đổi chính sách

(Xây dựng) - Ngày 25/10/2016, Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh hợp đồng kiểm toán khi Nhà nước thay đổi chính sách liên quan đến mức phí kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2936/BXD-KTXD ngày 26/12/2016 trả lời.


Ảnh minh họa.

Nội dung công văn trả lời như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 4604-14/ĐTKT/XDCB ngày 29/4/2014 ký giữa Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (đính kèm văn bản số 002/ĐTKT-CV) là loại hợp đồng trọn gói, căn cứ ký kết hợp đồng theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, giá hợp đồng không được điều chỉnh trong trường hợp nhà nước thay đổi chế độ, chính sách.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 002/ĐTKT-CV, thời gian thực hiện hợp đồng không đúng với thời gian thực hiện quy định trong hợp đồng đã ký giữa các bên thì việc xử lý vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Đoan Trang

Các bài đã đăng: