13:16 | 08/01/2017

Định mức cấp phối bê tông nhựa mặt đường

(Xây dựng) - Ngày 26/10/2016, Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng ‎về định mức cấp phối bê tông nhựa mặt đường, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2944/BXD-KTXD ngày 27/12/2016 trả lời vấn đề này.


Ảnh minh họa.

Nội dung cụ thể như sau:

- Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Việc thí nghiệm cấp phối bê tông nhựa để đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình. Trường hợp theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thiết kế cấp phối bê tông nhựa theo điều kiện thực tế của công trình phù hợp với đặc tính cơ lý của vật liệu có sẵn tại địa phương, điều kiện về khí hậu, nhiệt độ địa bàn nơi dự án đi qua, việc xác định cấp phối bê tông nhựa được chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu xác nhận, các bên thống nhất trong hợp đồng thanh toán theo cấp phối bê tông nhựa thực tế thi công do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

- Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn được xác định hệ số hao hụt vật liệu trong quá trình thi công và bảo quản ở kho, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét quyết định, nhưng không vượt mức hao hụt quy định tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Đoan Trang

Các bài đã đăng: