22:23 | 04/01/2017

Định mức dự toán khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi dưới nước Dự án cầu Cổ Chiên

(Xây dựng) - Ngày 14/10/2016, Bộ Giao thông vận tải gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi dưới nước tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2929/BXD-KTXD phúc đáp vấn đề này.


Cầu Cổ Chiên.

Nội dung như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Đối với công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi dưới nước tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, trường hợp quá trình khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi tại nhiều vị trí khác nhau, có điều kiện địa chất, thủy văn khác nhau, trong định mức dự toán do Bộ Giao thông vận tải đề nghị tại văn bản số 13368/BGTVT-CQLXD ngày 7/10/2015 chưa tính đến các điều kiện địa chất, thủy văn (chênh lệch mực nước thủy triều, nơi có mực nước sâu hơn 4m…) thì Bộ Giao thông vận tải căn cứ điều kiện thi công thực tế tại công trình xem xét việc áp dụng như hướng dẫn tại mã hiệu AC.30000 Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Đoan Trang

Các bài đã đăng: