09:38 | 22/01/2014

Góp ý thẩm tra dự án đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3051/SKHĐT-HTĐT ngày 06/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư kho và cảng tổng hợp tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch của Cty CP Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai.


Ảnh minh họa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Hồ sơ pháp lý của dự án:

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 3173/UBND-CNN ngày 08/5/2012 về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư cảng tổng hợp theo quy hoạch của Cty CP Hóa Sinh Vàm Cỏ tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch. Tiếp theo, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh chủ đầu tư dự án tại Văn bản số 4782/UBND-CNN ngày 08/5/2012.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng tổng hợp tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 17/7/2013.

UBND huyện Nhơn Trạch có Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp theo quy hoạch tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch do Cty CP Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Cục Hàng hải Việt Nam đã có Văn bản số 4058/CHHVN-KHTC ngày 15/11/2013 về việc thỏa thuận vị trí, quy mô xây dựng bến cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ.

2/ Ý kiến thẩm tra:

Dự án nằm trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011.

Nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư của Cty CP Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.

Việc tính toán tổng mức đầu tư của dự án phải thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Cần kiểm tra khả năng kết nối giao thông giữa cảng với đường liên cảng và kết nối với quy hoạch giao thông của khu vực.

BĐT

Các bài đã đăng: