11:11 | 19/04/2018

Hà Giang: Đầu tư Dự án hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2815/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Hà Giang).

Một góc TP Hà Giang (nguồn Internet).

Về vấn đề trên, sau khi nghiên cứu, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 806/BXD-QLN phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang: Ngày 3/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang cân nhắc việc thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay trên cơ sở tính toán khả năng cân đối nguồn vốn và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg.

Về đề xuất hình thức đầu tư hợp tác công tư theo hợp đồng BTL (Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ): Đề nghị UBND tỉnh Hà Giang căn cứ các quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư để tổ chức lập đề xuất dự án, lựa chọn hình thức đầu tư, phân kỳ đầu tư, phương án tài chính (tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động vốn, các khoản chi, dịch vụ, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận,...) để đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: