16:19 | 06/08/2018

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An “sáng tạo” thêm quy định pháp luật

(Xây dựng) – Chủ tịch quận Hải An, Hải Phòng đã ký một văn bản lạ, hướng dẫn lập quy hoạch (QH) chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với từng thửa đất, gây bức xúc dư luận. Đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng cũng khẳng định văn bản này là sai hoàn toàn.


Văn bản 3095/SXD-QHKT của Sở Xây dựng hướng dẫn quận Hải An lập quy hoạch cho đất nhóm nhà ở chứ không phải là cho một thửa đất ở của dân.

Ngày 08/3/2017, UBND quận Hải An đã ban hành Văn bản 307/UBND-QLĐT về việc hướng dẫn UBND các phường quy trình giải quyết các trường hợp tồn tại có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, phù hợp với QH đất nhóm nhà.

Theo đó, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho thửa đất nằm trong nhóm đất ở phù hợp với QH phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An thì phải lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với riêng thửa đất đó bằng nguồn kinh phí xã hội hóa của phường. Văn bản này được ban hành trái với các quy định pháp luật hiện hành về QH và đất đai.

Quận Hải An có 8 phường trong đó chỉ có phường Nam Hải có QH chi tiết tỷ lệ 1/500. Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại quận Hải An diễn ra mạnh, nhiều khu đất nông nghiệp đã bị người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây nhà ở.

Để giải quyết thực trạng này, quận Hải An đã thực hiện Thông báo Kết luận 174-TB/QU ngày 8/3/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về giải quyết các tồn tại trong thực hiện các quyết định giao đất tại các phường và các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp; Kế hoạch 7076/KH-UBND ngày 22/10/2012 của UBND TP về việc thực hiện Thông báo số 80-TB/UB ngày 31/5/2012 của Ban thường vụ Thành ủy “về tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố; giải pháp tăng cường quản lý trong giai đoạn 2011 - 2020”.

Căn cứ Khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai 2013 và Điều 20, 22, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100, Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụng từ trước ngày 1/7/2004 hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014, nay xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với QH sử dụng đất, QH chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp GCN QSDDĐ.

Theo Khoản 5, Điều 40, Luật Đất đai năm 2013, QH sử dụng đất quận Hải An sẽ được thực hiện theo QH phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 25/7/2016.

Việc hợp thức hóa đất nông nghiệp trên địa bàn quận Hải An, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đã có Văn bản số 3095/SXD-QHKT ngày 23/12/2016 hướng dẫn quận Hải An cần tổ chức lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 cho nhóm nhà ở đó. Nội dung QH cần đảm bảo các loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXD 01:2008/BXD, đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định.


Văn bản 307/UBND-QLĐT trái luật của UBND quận Hải An.

Sau Văn bản hướng dẫn số 3095/SXD-QHKT của Sở Xây dựng, không hiểu Phòng Quản lý đô thị quận Hải An tham mưu như thế nào mà ông Phạm Chí Bắc - Chủ tịch UBND quận Hải An ký và ban hành Văn bản 307/UBND-QLĐT ngày 08/3/2017 ghi rõ: Đối chiếu với đề án QH phân khu tỷ lệ 1/2000 của quận Hải An, trường hợp các hộ dân nằm trong QH nhóm đất ở, sau khi hồ sơ được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì UBND phường phải làm các bước tiếp theo.

Cụ thể, phường phải phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lập trích đo sơ đồ thửa đất. Sau đó, tổ chức ký hợp đồng, thuê đơn vị tư vấn lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với riêng từng thửa đất đó. Kinh phí lập QH phường phải xã hội hóa.

Điều này trái hoàn toàn với các quy định của Nhà nước về đất đai và QH bởi theo Nghị định 43 của Chính phủ đã hướng dẫn rất rõ quy trình thủ tục chuyển từ đất nông nghiệp có nhà ở phù hợp trên đất sang thổ cư và Thông báo số 80 ngày 31/5/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, giải pháp trong giai đoạn giai đoạn 2011 - 2020 đều không có quy định nào yêu cầu phải làm QH cho từng thửa đất mới được cấp GCN QSDĐ.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng, việc quận Hải An hướng dẫn người dân phải lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với từng thửa đất là sai hoàn toàn. Sở Xây dựng đã có Văn bản 3095/SXD-QHKT hướng dẫn quận Hải An lập QH cho đất nhóm nhà ở chứ không phải là cho một thửa đất ở của dân. Còn theo Luật QH thì không có QH 1/500 cho từng thửa đất mà chỉ có QH 1/500 cho một khu vực đô thị hoặc một lô đất dự án lớn.

Vị này còn cho biết thêm: “Trừ những dự án khu vực được cơ quan có thẩm quyền giao đầu tư cho chủ đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp… thì trách nhiệm lập QH1/500 cho một khu vực đô thị là do cơ quan nhà nước làm chứ người dân không phải làm. Kinh phí thực hiện lập QH là nguồn kinh phí từ ngân sách, nguồn vốn sự nghiệp; cũng có trường hợp xã hội hóa nhưng trên cơ sở người dân tự nguyện nộp chứ không thể ép người ta phải nộp”.

Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ người dân không phải lập QH 1/500 cho từng thửa đất khi xin cấp GCN QSDĐ cho các trường hợp tồn tại có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp đủ điều kiện được cấp GCN QSDĐ; việc lập quy hoạch này là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể. Nhưng không hiểu tại sao ông Phạm Chí Bắc - Chủ tịch UBND quận Hải An lại ký Văn bản 307/UBND-QLĐT trái hoàn toàn với các quy định pháp luật.

Phải chăng quận Hải An cố tình “sáng tác” thêm thủ tục hành chính để gây khó dễ cho người dân? Văn bản ban hành sai phải thu hồi, đề nghị TP Hải Phòng chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với UBND quận Hải An khi ban hành văn bản trái pháp luật nói trên.

Đại Vũ

Các bài đã đăng: