22:23 | 17/08/2017

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình là dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chính sách

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến trả lời nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chính sách.


Ảnh minh họa.

Nội dung kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chính sách. Hiện nay, nhiều hộ gia đình sinh sống trong những căn nhà tạm không có khả năng làm nhà rất cần đến sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; đối với các hộ chính sách khó khăn về nhà ở đã tháo dỡ để xây theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí, nên họ đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1854/BXD-QLN trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình như sau: Chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, các hộ chính sách trong đó bao gồm cả vấn đề hỗ trợ nhà ở là nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương quan tâm thực hiện.

Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, bao gồm cả các hộ nghèo dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2008-2012, theo kế hoạch dự kiến hỗ trợ cho 500 nghìn hộ nghèo, nhưng sau khi kết thúc chương trình, đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 531 nghìn hộ (đạt 107% so với kế hoạch ban đầu), trong đó có khoảng 230 nghìn hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ, chiếm hơn 43% số hộ được hỗ trợ trên toàn quốc.

Sau khi tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (sau đây gọi là Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg). Hình thức hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ gián tiếp (mỗi hộ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, lãi suất vay 3%/năm, thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6). Như vậy, với mức hỗ trợ 25 triệu/hộ cùng việc huy động thêm các nguồn lực từ gia đình, họ hàng và cộng đồng thì hộ nghèo có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành khoảng 40 triệu đồng.

Năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc sử dụng nguồn vốn chưa giải ngân, còn tồn đến 31/12/2016 và nguồn vốn thu hồi nợ đến hạn từ năm 2017-2020 của một số chương trình tín dụng chính sách để hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phân giao chỉ tiêu cho các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố số tiền 1.295 tỷ đồng, trong đó tỉnh Hòa Bình được bố trí 50 tỷ đồng.Với trách nhiệm của mình, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho khoảng 300 nghìn hộ gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn (trong đó có hơn 118 nghìn hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số) theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: