16:48 | 07/12/2017

Hướng dẫn thủ tục xin chấp nhận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu đô thị tại tỉnh Nam Định

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2778 /BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với kiến nghị của Cty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định.


Ảnh minh họa.

Ngày 9/10/2017, Văn phòng Chính phủ nhận được ý kiến của Cty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định về việc hướng dẫn thủ tục xin chấp nhận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu đô thị tại tỉnh Nam Định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9800/VPCP-ĐMDN ngày 15/11/2016 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 10945/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, xử lý và trả lời đối với kiến nghị của Cty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định (kiến nghị thủ tục đầu tư công trình tại khu đô thị mới theo quy hoạch trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ) theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp trước ngày 29/10/2017.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo nội dung kiến nghị của Cty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định thì Cty đã được UBND tỉnh Nam Định giao làm Chủ đầu tư Dự án khu đô thị, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang triển khai, khai thác dự án đúng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Việc Cty dự kiến đầu tư xây dựng công trình tại lô đất có chức năng thương mại dịch vụ, diện tích khoảng 7.000m2 phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. Trong đó, tổ hợp công trình dự kiến xây dựng phải thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Về việc cấp Giấy phép xây dựng, công trình dự kiến xây dựng nêu trên do Cty quyết định đầu tư không thuộc trường hợp được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Do vậy, Chủ đầu tư cần liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Nam Định để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

Về nội dung chủ trương đầu tư: Trường hợp trình tự, thủ tục, thẩm quyền việc giao chủ đầu tư dự án khu đô thị, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty phù hợp quy định pháp luật tại thời điểm tương ứng, theo quy định hiện hành, chủ trương đầu tư là văn bản pháp lý ban đầu của cấp có thẩm quyền để lựa chọn nhà đầu tư và đồng ý về mặt chủ trương thực hiện dự án. Trong giai đoạn này, chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và chưa lập dự án (chỉ có hồ sơ đề xuất). Tuy nhiên, Cty đã được giao làm chủ đầu tư Dự án khu đô thị, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khu đất đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt. Do đó, căn cứ quy định thực hiện chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2015 và trên quan điểm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cty không cần thực hiện lại việc xin chủ trương đầu tư.

Theo khoản 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị, trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, Cty phải lập dự án khu đô thị để thực hiện đầu tư xây dựng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Dự án khu đô thị phải tuân thủ quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp trình tự, thủ tục, thẩm quyền việc giao chủ đầu tư dự án khu đô thị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng thì Cty phải hoàn thiện thủ tục này trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Cty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp chi tiết.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: