10:24 | 15/11/2011

Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 842/BQLDA-KH ngày 19/10/2011 của BQLDA đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) về việc điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội. Căn cứ kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 855/TTg-KTN ngày 25/5/2010; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh lại thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu chưa thực hiện thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội như đề xuất của BQLDA đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại Văn bản số 842/BQLDA-KH ngày 19/10/2011 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. BQLDA đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) căn cứ thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện Hợp đồng các gói thầu chưa thực hiện được điều chỉnh, triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.


Theo baoxaydung.com.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: