09:46 | 15/07/2019

Kết quả thanh tra một số nội dung liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Y Hà Nội

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra và làm rõ nội dung tố cáo liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 4/2019.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Liên quan đến một số nội dung tố cáo về quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 4/2019. Bộ Xây dựng đã giao cho Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngày 11/7/2019, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 279/KL -TTr. Sau khi có Kết luận thanh tra, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra và làm rõ nội dung tố cáo liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Khánh An

Các bài đã đăng: