22:31 | 09/10/2019

Nam Từ Liêm (Hà Nội): “Gian nan” khi xin trích lục địa chính thửa đất do mình đang sử dụng

(Xây dựng) – Dù có quyền lợi trên mảnh đất của gia đình tại tổ dân phố số 5 Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) nhưng người dân lại bị “hành” trong việc xin cấp trích lục hồ sơ địa chính thửa đất, trong việc lấy căn cứ giải quyết tranh chấp tại thửa đất này.


Thửa đất gia đình ông Thành đang sinh sống có sự tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình.

Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn kiến nghị của ông Hà Văn Thành, tổ dân phố số 5 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về việc mảnh đất mà bố đẻ của ông Thành để lại có sự tranh chấp của người thân trong gia đình. Dù ông Thành là người có quyền lợi tại mảnh đất đó, nhưng đang bị “hành” vì nhiều lần đi xin trích lục bản đồ thửa đất, trong khi các cơ quan chính quyền quận Nam Từ Liêm “đá bóng” cho nhau không giải quyết.

Theo đơn trình bày, gia đình ông Thành gồm có: Bố lả ông Hà Kim Xuyên (đã mất), mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Độ, chị gái là Hà Thị Thành Hiển và chị gái Hà Thị Thành Hiến (có giấy ủy quyền cho ông Thành), ông Hà Văn Thành – con trai duy nhất trong gia đình. Hiện nay, tất cả gia đình đều đang sinh sống tại thửa đất mà ông Hà Kim Xuyên để lại tại địa chỉ tổ dân phố số 5 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Hiện nay, các thành viên trong gia đình có sự tranh chấp về quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số nhà 122/124/126 (số nhà trên mảnh đất tranh chấp –PV) tổ dân phố số 5 Phùng Khoang. Diện tích đất mà toàn gia đình đang ở bao gồm 400 m2 đất ở và tổng diện tích đất ruộng được giao theo Nghị định 64. Việc tranh chấp đất tại gia đình nhà ông Thành đã được UBND phường Trung Văn hòa giải nhiều lần nhưng không thành công.

Ông Thành cho biết: “Ngày 15/7/2019 tôi có lên UBND phường Trung Văn nộp đơn đề nghị xin cấp trích lục hồ sơ địa chính thửa đất đang tranh chấp của gia đình tôi, tại đây tôi gặp ông Thăng – cán bộ địa chính có nói bằng miệng rằng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Độ. Tôi mới tá hỏa, trong khi chúng tôi là những người thừa kế hợp pháp tài sản của bố để lại mà không được biết, dù chưa ký bất kỳ giấy tờ xác nhận nào, trước đó tôi nhiều lần có đơn gửi lên phường, quận về những này. Thời điểm xảy ra tranh chấp từ năm 2014, năm 2015 đến nay và chưa được giải quyết. Khi tôi đề nghị ông Thăng trả lời bằng văn bản về việc tại sao chỉ cung cấp hồ sơ trích lục bản đồ địa chính thửa đất cho chủ hộ thì ông Thăng không trả lời”.

Về việc xin trích lục bản đồ địa chính thửa đất đang tranh chấp tại địa chỉ tổ dân phố số 5 Phùng Khoang, ông Thành đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Trung Văn và Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh quận Nam Từ Liêm. Ngày 31/7/2019, UBND phường Trung Văn có thông báo số 817/TB-UBND về kết luận giải quyết đơn đề nghị của ông Hà Văn Thành về việc xin trích lục hồ sơ địa chính thửa đất ở địa chỉ Tổ dân phố số 5, phường Trung Văn.

Nội dung thông báo nêu: “Theo khoản 2.3 – Điều 2 Mục VI – Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính quy định việc cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì UBND cấp xã chỉ cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới hình thức tra cứu thông tin (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước không được phép công bố).

Theo khoản 2.2 – Điều 2, Mục VI - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới các hình thức quy định tại tiết a, b, c và d điểm 1.1. khoản 1 Mục này (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước không được phép công bố). Như vậy, UBND phường Trung Văn chỉ cung cấp thông tin đất đai dưới hình thức tra cứu thông tin….” Trường hợp ông Hà Văn Thành yêu cầu xin cấp trích lục hồ sơ địa chính thửa đất ở địa chỉ tổ dân phố số 5, phường Trung Văn thì phải gửi phiếu yêu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm để được xem xét giải quyết.

Không đồng ý với trả lời của UBND phường Trung Văn, ông Thành đã tiếp tục có kiến nghị gửi UBND phường. Ông Thành viện dẫn: Tôi tìm hiểu được biết, Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính đã được thay thế bởi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Căn cứ tại Điều 29, Khoản 2, điểm c Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định: UBND cấp xã (trực tiếp là công chức địa chính) quản lý bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp nộp hồ sơ đăng ký tại UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, Khoản 7, Điều 97 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Cụ thể là các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.


Hai văn bản trả lời đơn thư của người dân cho thấy, giữa các cơ quan quận Nam Từ Liêm có sự đùn đẩy trách nhiệm.

“Việc viện dẫn sai quy định của pháp luật, trì hoãn, không cung cấp thông tin lien quan đến mảnh đất đang tranh chấp của gia đình tôi gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích chính đáng của tôi. Vì vậy tôi đã khiếu nại thu hồi thông báo số 817/TB-UBND của UBND phường Trung Văn nhưng đến nay quá thời hạn trả lời đơn thư nhưng tôi vẫn không thấy hồi âm” - Ông Thành bức xúc.

Không dừng lại ở đó, ông Thành tiếp tục có đơn đề nghị lên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm để giải quyết. Ngày 23/8/2019 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm có Văn bản số 1480/CNQNTL về việc trả lời đơn đề nghị của ông Hà Văn Thành đề nghị trích lục hồ sơ địa chính số nhà 122,124,126 và tổng diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64 cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Độ, ở tổ dân phố số 5, phường Trung Văn. Nội dung văn bản nêu rõ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm nhận thấy không đủ căn cứ để cung cấp thông tin nêu trên. Đề nghị ông Hà Văn Thành liên hệ với UBND phường Trung Văn để xác định số tờ bản đồ, số hiệu thửa đất của các số nhà nêu trên để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm có cơ sở cung cấp tài liệu về đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP do Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm quản lý. Do đó, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm không có hồ sơ để cung cấp.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND phường Trung Văn về đơn thư khiếu nại của ông Hà Văn Thành trong việc thu hồi Thông báo số 817/TB-UBND của UBND phường Trung Văn. Một vị lãnh đạo UBND phường Trung Văn cho biết, hiện nay vẫn đang trong thời gian giải quyết đơn thư, vì vậy không thể cung cấp nội dung cho bên báo chí được. Khi nào hết thời hiệu xử lý đơn thư thì sẽ có nội dung gửi đến cơ quan báo chí.

Như vậy có thể thấy, việc giải quyết đơn đề nghị của ông Thành trong việc trích lục bản đồ địa chính tại chính mảnh đất mà ông có quyền lợi đang gặp vô vàn khó khăn. Việc cung cấp hồ sơ trích lục có thuộc thẩm quyền củ UBND phường hay không và tại sao lại có sự “đùn đẩy” trách nhiệm như vậy? Vấn đề tranh chấp quyền sử dụng đất tại số nhà 122/124/126 tổ dân phố số 5 Phùng Khoang đến bao giờ mới được giải quyết. Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo, làm rõ những kiến nghị của người dân, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin

Diệu Anh – Thanh Thanh

Các bài đã đăng: