10:41 | 12/08/2019

Phú Thọ: UBND TP Việt Trì giải quyết cho 33 hộ dân xã Hy Cương ổn định cuộc sống sau 10 năm chờ đợi

(Xây dựng) – Nhằm giúp 33 hộ dân xã Hy Cương được cấp đất ở, ổn định cuộc sống về lâu dài, ngày 8/8/2019, UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư tự xây khu vực Phân Mùi (Phân Ngùi), xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư tự xây khu vực Phân Ngùi, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, để phục vụ dự án tuyến đường nối từ vườn quốc gia Xuân Sơn đến khu di tích lịch sử Đền Hùng, 33 hộ dân xã Hy Cương phải di chuyển nhà cửa, đất sản xuất.

Ngày 29/12/2008, UBND TP Việt Trì có Quyết định số 7909/QĐ-UBND về việc quy hoạch chi tiết chia lô đất ở dân cư tự xây dựng tại khu vực đồi Phân Ngùi, xã Hy Cương tỷ lệ 1/500. Đến ngày 22/4/2009, UBND TP Việt Trì tiếp tục có Quyết định số 3062/QĐ-UBND về việc thu hồi chuyển mục đích thành đất ở khu dân cư và giao cho UBND xã Hy Cương xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch được phê duyệt tại đồi Phân Mùi.

Tiếp đó, ngày 21/7/2009, Hội đồng xét duyệt đất xã Hy Cương đã tiến hành xét duyệt đất ở cho 33 hộ dân với diện tích 6.156m2. Cùng ngày, UBND xã Hy Cương đã có tờ trình số 51/TTr-UBND gửi UBND TP Việt Trì thẩm định phê duyệt giao đất cho 33 hộ dân (có danh sách kèm theo).

Thực hiện các quyết định trên, để bảo đảm yêu cầu, tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng, năm 2009, UBND xã Hy Cương đã thu tiền sử dụng đất, tiền đóng góp giải phóng mặt bằng và tiền xây dựng hạ tầng đối với 33 hộ dân với số tiền là 1.956.000.000 đồng. Nhưng cho đến nay, đúng 10 năm sau ngày nộp tiền, 33 hộ dân ở khu Phân Ngùi vẫn chưa nhận được đất khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ngày 11/01/2010, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, kéo dài trục hành lễ khu di tích lịch sử Đền Hùng gặp đường sắt Hà Nội – Lào Cai thuộc dự án tuyến đường nối vườn quốc gia Xuân Sơn đến khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đến ngày 5/10/2010, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích và giao đất cho Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – là chủ dự án) xây dựng công trình: Mở rộng, kéo dài trục đường hành lễ khu di tích lịch sử Đền Hùng gặp đường sắt Hà Nội - Lào Cai tại xã Hy Cương. Tổng diện tích của dự án là: 144.269,7m2 trong đó bao gồm toàn bộ diện tích 11.039m2 của dự án quy hoạch giao đất ở cho 33 hộ tại khu vực đồi Phân Ngùi.

Do toàn bộ diện tích quy hoạch giao đất ở cho 33 hộ nằm trọn trong dự án: Mở rộng, kéo dài trục đường hành lễ khu di tích lịch sử Đền Hùng gặp đường sắt Hà Nội – Lào Cai tại xã Hy Cương nên UBND TP Việt Trì chưa duyệt và ban hành quyết định giao đất ở cho 33 hộ dân.

Tuy nhiên đến ngày 10/5/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 7/7/2010 của UBND tỉnh về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn để xây dựng công trình: Mở rộng, kéo dài trục hành lễ khu di tích lịch sử Đền Hùng gặp đường sắt Hà Nội – Lào Cai tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao và Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh về việc thu hồi giao đất cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng công trình: Mở rộng, kéo dài trục đường hành lễ khu di tích lịch sử Đền Hùng gặp đường sắt Hà Nội - Lào Cai tại xã Hy Cương, TP Việt Trì.

Để chấm dứt việc 10 năm chờ đợi đất ở, nhằm giúp 33 hộ dân xã Hy Cương ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, UBND TP Việt Trì đã có Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư tự xây khu vực Phân Ngùi, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích 12.018,5m2 thuộc khu vực đồi Phân Ngùi, xã Hy Cương, TP Việt Trì, Phú Thọ. Giao UBND xã Hy Cương tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành.

UBND xã Hy Cương có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các hộ thực hiện đúng các quy định về cốt nhà trên cơ sở cốt thiết kế khống chế của mặt đường, số tầng cao, chiều cao tầng và bề mặt kiến trúc mặt đứng. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 7909/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND TP Việt Trì.

Đức Cương

Các bài đã đăng: