18:56 | 08/05/2019

Quảng Ninh: UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm việc bồi thường đất cho thương binh Hải Phòng

(Xây dựng) - Để giải quyết dứt điểm nội dung vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với Xí nghiệp thương binh Quang Minh tại dự án Khu thể thao vùng Đông Bắc, phường Đại Yên, TP Hạ Long, ngày 26/4/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2886/UBND – QLĐĐ2 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khu đầm nuôi trồng hải sản của thương binh, nay trở thành Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND TP Hạ Long và các cơ quan liên quan khẩn trương trong thực hiện việc xây dựng và trình phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, GPMB cho Xí nghiệp thương binh Quang Minh (theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công văn: số 9600/UBND-QLĐĐ1 ngày 24/12/2018; số 296/UBND-QLĐĐ1 ngày 15/01/2019; số 945/UBND-QLĐĐ1 ngày 15/02/2019, và số 1433/UBND-QLĐĐ2 ngày 08/3/2019;

Thông tin lại toàn bộ quá trình giải quyết việc bồi thường, GPMB của Xí nghiệp thương binh Quang Minh cho Báo Xây dựng được biết. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019.

Văn bản với nội dung nêu trên cũng đã được gửi Thanh tra tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện.

Hải Đăng

Các bài đã đăng: