13:36 | 07/01/2017

Quy định về quản lý vật liệu xây dựng tại tỉnh Lai Châu

(Xây dựng) - Ngày 28/11/2016, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu gửi công văn xin ý ‎kiến Bộ Xây dựng về việc đánh giá môi trường chiến lược đối với Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2976/BXD-VLXD ngày 29/12/2016 trả lời.

Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 không phải đánh giá môi trường chiến lược. (Ảnh minh họa)

Tại Mục 3, Điều 9, Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng không yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược trong nội dung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương.

Tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương không thuộc đối tượng phải có đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Căn cứ các nội dung trên, dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 không phải đánh giá môi trường chiến lược.

Đoan Trang

Các bài đã đăng: