23:13 | 17/05/2017

Quy định về tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

(Xây dựng) - Ngày 10/4/2017, Sở Xây dựng Cần Thơ gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 119/BXD-QLN ngày 09/5/2017 trả lời như sau:

Nội dung quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở là quy định áp dụng chung các trường hợp để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Trường hợp nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố thì cũng áp dụng việc tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; đồng thời áp dụng thêm hệ số k điều chỉnh giá đất theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Như vậy, việc tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố được thực hiện như ý kiến thứ hai nêu tại công văn số 1073/SXD-QLNTTBĐS ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng Cần Thơ.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: