15:22 | 05/01/2017

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây lắp khi nhà thầu thay đổi biện pháp thi công

(Xây dựng) - Ngày 14/12/2016, Công ty CP Sông Đà 2 gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây lắp. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2907/BXD-KTXD ngày 23/12/2016 trả lời đơn vị.


Ảnh minh họa.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Hợp đồng số 0510/2015/HĐ-HANEL-SĐ2 ngày 05/10/2015 ký giữa Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty CP Sông Đà 2 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, lựa chọn nhà thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Hợp đồng này chịu sự điều tiết của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, trường hợp nhà thầu thi công xây dựng thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết và thanh toán theo đơn giá hợp đồng đã được ký kết giữa các bên như nêu tại Văn bản số 918/CT-DA&ĐT ngày 14/12/2016 là phù hợp với quy định.

Đoan Trang

Các bài đã đăng: