11:20 | 09/10/2018

Thông tin thêm về bài báo “Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên lại xin cơ chế đặc thù”

(Xây dựng) - Ngày 3/10/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã gửi Công văn số 1084/BQL – VP đến Báo Xây dựng cùng nhiều cơ quan quản lý báo chí phản hồi về bài báo “Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên lại xin cơ chế đặc thù” (đăng trên Báo điện tử Xây dựng ngày 01/10/2018). Để nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí; có đầy đủ thông tin phúc đáp Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Ban Biên tập Báo Xây dựng đã chỉ đạo, giao các Phòng, Ban liên quan thực hiện.


Văn bản Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên gửi Báo Xây dựng

Theo đó, Ban Biên tập Báo Xây dựng giao Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú chủ trì phối hợp với Ban Xây dựng&Pháp luật, Báo điện tử Xây dựng nghiên cứu nội dung bài báo, xin ý kiến tham vấn của Thanh tra Bộ Xây dựng, đề xuất Ban Biên tập hướng xử lý trước ngày 15/10/2018.

Yêu cầu phóng viên (tác giả bài báo) giải trình ngay bằng văn bản gửi lãnh đạo Tòa soạn về quy trình tác nghiệp; những nhận định trong bài viết.

Phó Tổng Biên tập phụ trách địa bàn được phân công, Trưởng phòng Hành chính Trị sự giúp Tổng Biên tập giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của các Phòng, Ban trong cơ quan.

Theo Quyết định số 1199/QĐ-BXD ngày 20/11/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên thuộc diện đối tượng thanh tra; Phạm vi, nội dung thanh tra gồm: Khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180ha (nay là Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A); Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Điềm Thụy; Khu tái định cư và nhà ở công nhân tại xóm Hắng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên.

PV

Các bài đã đăng: