17:41 | 16/05/2019

Trả lời đơn thư Công ty TNHH Sao Vàng về thủ tục bổ sung hạng mục công trình mới khi quy hoạch đã được duyệt

(Xây dựng) - Một bạn đọc tại Công ty TNHH Sao Vàng có trụ sở tại TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh hỏi: “Công ty TNHH Sao Vàng đã hoàn thành xây dựng cổng nhà máy giày Sao Vàng Uông Bí theo yêu cầu và chỉ đạo của UBND thành phố Uông Bí. Tuy nhiên việc mở cổng này không có trong quy hoạch nhà máy mà công ty đã được phê duyệt. Với mong muốn hoàn thành các thủ tục xây dựng theo đúng quy định, công ty kính đề nghị Quý Báo hướng dẫn công ty những thủ tục cần thiết công ty phải làm đối với việc mở cổng nêu trên?”.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của nhà máy sản xuất mũ, giày xuất khẩu của Công ty TNHH Sao Vàng.

Sau khi tham vấn chuyên gia pháp luật xây dựng, Báo Xây dựng xin được phúc đáp như sau:

Nghiên cứu bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của nhà máy sản xuất mũ, giày xuất khẩu của Công ty TNHH Sao Vàng tại phường Yên Thành (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho thấy: Phía Nam của nhà máy là giáp khu dân cư không thể mở được cổng. Phía đông và phía tây của nhà máy là các khu đất đã quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy công ty tự mở cổng theo Thông báo số 416/TB-UBND, ngày 29/6/2018 của Chánh Văn phòng UBND TP.Uông Bí theo nội dung Thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Uông Bí để mở cổng là chưa đẩy đủ yêu cầu của pháp luật.

Đề nghị công ty báo cáo với cấp có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của nhà máy để phê duyệt việc mở cổng mới, đồng thời cắm mốc giới và giao đất đường vào cổng để tổ chức thực hiện. Tránh những khiếu kiện phức tạp có thể xảy ra.

BXD

Các bài đã đăng: