15:26 | 04/06/2019

UBND TP Hội An (Quảng Nam): Cần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công dân

(Xây dựng) - Ông Võ Đình Phước, cư trú tại số nhà 134 đường Hùng Vương, khối Hậu Xá, P.Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất cùng địa chỉ (được thừa kế từ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Chấn, theo xác nhận ngày 24/9/2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hội An).


Do đất thổ cư bị ghi sai thành “đất cơ sở sản xuất kinh doanh” nên gia đình ông Võ Đình Phước vẫn phải ở trong căn “lều” tạm bợ này vì không được phép xây dựng nhà ở.

Đây là diện tích đất do gia đình khai hoang và sử dụng làm nơi ở từ năm 1984.

Ngày 24/01/2014, UBND TP Hội An đã chấp nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số hiệu BQ 398339 cho gia đình ông (đứng tên mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Chấn).

Sau khi được thừa kế quyền sử dụng đất từ mẹ, ông Võ Đình Phước phát hiện, GCNQSDĐ của gia đình mình có sự nhầm lẫn về diện tích và mục đích sử dụng, không đúng với các thông tin có trong hồ sơ quản lý và hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, đã được các cơ quan chức năng cấp phường, TP xác nhận.

Về diện tích thửa đất, tại hồ sơ 60/CP của TP cũng như trong đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ của gia đình, đều thể hiện là 111,5m2. Số liệu này cũng được ghi nhận tại Văn bản số 2020/UBND, ngày 03/11/2011 của UBND TP Hội An gửi gia đình ông. Tuy nhiên, tại GCNQSDĐ số hiệu BQ 398339 đã cấp cho gia đình ông, lại ghi nhầm thành 103m2, thiếu 8,5m2 so thực tế.

Về “mục đích sử dụng đất, tại GCNQSDĐ đã cấp cho gia đình ông, có nội dung “Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh”. Nội dung này hoàn toàn trái với thực tế bởi từ năm 1984 tới nay, sau khi khai hoang được diện tích đất này, gia đình ông chỉ sử dụng vào một mục đích duy nhất là để ở, không hề tổ chức sản xuất, kinh doanh. Khi gia đình thắc mắc thì được giải thích là do “bị trừ lùi 3m mặt đường Hùng Vương và 3m mặt đường bê tông chạy kế bên lô đất nên không còn đủ diện tích để cấp Giấy chứng nhận là đất ở đô thị!”. Các lý do này đều không đúng với thực tế vì khi cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Phước, UBND TP Hội An đã trừ đi khoảng lưu không của đường Hùng Vương rồi. Còn việc mở rộng đường bê tông chạy bên hông lô đất của gia đình ông thì đã bị dừng lại (theo Thông báo số 2205/UBND, ngày 04/9/2013 của UBND TP Hội An).

Vì các lý do kể trên, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành (Điểm b, khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai, Điều 86 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, khoản 3, Điều 10 - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2015 của Bộ TN&MT), ngày 18/12/2018, ông Võ Đình Phước có đơn đề nghị UBND TP Hội An xem xét, đính chính các thông tin sai sót tại GCNQSDĐ đã cấp cho gia đình mình.

Ngày 02/4/2019, UBND TP Hội An ban hành Thông báo số 229/TB-UBND, từ chối thụ lý giải quyết vụ việc với lý do: “Thời hiệu khiếu nại đã hết!”

Không rõ cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UND TP Hội An ký và ban hành Thông báo này không hiểu luật hay cố ý làm trái, bởi ông Phước chỉ đề nghị đính chính sai sót thông tin chứ không khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ (vì việc UBND TP Hội An cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông hoàn toàn đúng với các quy định pháp luật hiện hành). Ông Phước cũng không yêu cầu UBND TP Hội An “thu hồi GCNQSD thửa đất này và cấp lại theo loại đất ở” như viện dẫn trong Thông báo số 299/TB-UBND, ngày 02/4/2019 của UBND TP.

Vì vậy, Thông báo số 299/TB-UBND, ngày 02/4/2019 của UBND TP cho rằng ông Phước khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ và căn cứ vào khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 để không thụ lý đơn đề nghị của gia đình ông với lý do “Thời hiệu khiếu nại đã hết” là nhầm lẫn khái niệm và không đúng với các quy định pháp luật hiện hành, bởi việc đính chính các thông tin có sai sót trong GCNQSDĐ đã cấp không bị khống chế về thời gian, thời hiệu và thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là UBND TP Hội An).

Lần này thì ông Võ Đình Phước chính thức có đơn khiếu nại đối với những nội dung thiếu chính xác tại Thông báo số 229/TB - UBND, ngày 02/4/2019 của UBND TP Hội An. Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Văn bản số 2776/UBND-TD, truyền đạt và yêu cầu UBND TP Hội An thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Đình Phước theo quy định pháp luật về khiếu nại, báo cáo kết quả về UBND tỉnh...”.

Trần Quốc Khải

Các bài đã đăng: