15:21 | 08/11/2018

Uông Bí (Quảng Ninh): Dự án Khu dân cư Yên Thanh sẽ hoàn thành vào tháng 12/2018

(Xây dựng) - Ngày 29/10, Báo điện tử Xây dựng có bài viết “Uông Bí (Quảng Ninh): Ai được hưởng lợi từ dự án điều chỉnh?”. Ngày 03/11, Cty TNHH Sao Vàng – đơn vị được đề cập trong bài báo đã liên hệ và cung cấp cho Báo điện tử Xây dựng một số tài liệu về 2 dự án nêu trên. Theo đó, Cty TNHH Sao Vàng hiện đang thực hiện đầu tư xây dựng 2 dự án Khu dân cư tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Dự án 1 có diện tích 3,2ha và dự án 2 có diện tích 1,3 ha.


Dự án đang tiến hành thi công.

Kiểm tra thực địa tại các dự án

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Uông Bí, ngày 09/3/2017 đoàn kiểm tra (bao gồm đại diện phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, UBND phường Yên Thanh, Ban quản lý dự án công trình thành phố và đại diện Cty TNHH Sao Vàng) đã lập biên bản làm việc về tình trạng triển khai dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí của Cty TNHH Sao Vàng. Nội dung kiểm tra là rà soát, kiểm tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước) dự án khu dân cư CBCNV Nhà máy giấy Sao Vàng tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí do Cty TNHH Sao Vàng làm chủ đầu tư; đề xuất giải pháp thoát nước đảm bảo cho dự án và khu dân cư lân cận. Sau khi kiểm tra thực địa cho thấy tại phía Đông của dự án (khu vực giáp đất ở dân cư hiện trạng) có tuyến mương đất thoát nước chung, khẩu độ khoảng 2,0 x 2,0m từ Quốc lộ 18A chạy dọc dự án thoát ra khu vực phía Nam của dự án.

Theo thiết kế san nền và thiết kế hệ thống thoát nước thải của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án; Kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình số 211/TD-SXD ngày 22/8/2013 của Sở Xây dựng thì dự án có thiết kế 01 tuyến rãnh thoát nước thải chung ở phía Tây của dự án với khẩu độ 3,0 x 2,0m (dài 254m). Tuy nhiên theo thiết kế được duyệt, tại khu vực kênh thoát nước hiện trạng (phía Đông của dự án) tuyến rãnh thoát nước được thiết kế với khẩu độ trung bình 0,5 x 1,0 m.

Theo ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra cốt san nền đang thi công trên thực địa của dự án là tương đối cao so với Quốc lộ 18A (khoảng 0,5 - 0,7m), qua kiểm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế được duyệt thì cốt san nền thiết kế của dự án không theo hệ cao độ quốc gia. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế dự án tính toán có phương án điều chỉnh hệ thống thoát nước thải tại khu vực phía Đông của dự án để đảm bảo tiêu thoát nước cho toàn khu vực, cụ thể: Tính toán lưu lượng thoát nước của cống chảy qua Quốc lộ 18A (phía Đông Bắc, phía Tây Bắc dự án), đề xuất phương án thiết kế khẩu độ cống thoát nước từ phía Đông sang rãnh thoát nước chính phía Tây của dự án và tuyến rãnh phía Tây (khâu độ 3,0x2,0m) đảm bảo thoát nước chung của dự án và khu vực lân cận; Điều chỉnh thiết kế chiều cao tuyến rãnh thoát nước phía Đông dự án để đảm bảo việc thoát nước của dự án cũng như thoát nước thải của khu dân cư hiện trạng; Khơi thông hệ thống rãnh thoát nước tạm của khu vực trong quá trình thi công dự án để đảm bảo thoát nước cho các hộ dân xung quanh.

Đoàn cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình thành phố kiểm tra xác định lại cốt san nền của dự án theo cốt khống chế tại Quốc lộ 18A và đường Phú Thanh để thi công dự án đảm bảo việc kết nối của dự án với hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND phường Yên Thanh rà soát, kiên tra lại mốc GPMB, ranh giới của dự án để vận động các hộ dân có liên quan bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dự án

Thực hiện Quyết định số 547/QĐ-TNMT-TTr ngày 25/8/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đối với một số Dự án đầu tư trên địa bàn TP Uông Bí, ngày 6/9/2017, Đoàn kiểm tra bao gồm đại điện Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện UBND TP Uông Bí, đại diện UBND phường Yên Thanh và đại diện Cty TNHH Sao Vàng đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đối với 02 Dự án đầu tư khu nhà ở cán bộ công nhân Nhà máy giày Sao Vàng trong quá trình thực hiện 02 dự án đầu tư.

Kết quả kiểm tra cho thấy Cty TNHH Sao Vàng hiện đang đầu tư xây dựng 2 dự án khu dân cư tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó Dự án 1 rộng 3,2 ha và dự án 2 rộng 1,3 ha. Theo Kết luận của đoàn kiểm tra thì nguyên nhân chậm tiến độ là do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng của cả hai dự án.

Tại dự án 1 (3,2 ha), việc giải phóng mặt bằng đã kéo dài từ năm 2007 tới năm 2011. Năm 2007, Cty đã hoàn thành chi trả đền bù hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng phương án được phê duyệt và được UBND TP Uông Bí xác nhận tại Văn bản số 148/CV-UBND ngày 19/3/2007 nhưng khi Cty triển khai thực hiện dự án thì đã bị các hộ dân ngăn cản quyết liệt, các cấp chính quyền địa phương đã vào cuộc và sau nhiều lần giải thích, đàm phán không thành, Cty đã phải chi trả thêm ngoài phương án phê duyệt là 12 tỷ đồng.

Do dự án đã bị kéo dài nhiều năm vì gặp khó khăn trong việc đền bù giải phóng mặt bằng (từ 2005 tới 2011 mới thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng) nên khi thực hiện các thủ tục đầu tư Cty đã phải điều chỉnh và phê duyệt mới toàn bộ quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán và các tài liệu liên quan khác cho đúng với các quy định hiện hành và các chi tiết điều chỉnh trong quy hoạch được duyệt nên việc hoàn thiện các thủ tục hành chính đã bị kéo dài hơn so với dự tính.

Thực tế một số hộ dân tiếp giáp dự án đã tái lấn chiếm vào phần đất dự án nên dự án chưa thể thi công đồng bộ. Cty đã ký hợp đồng triển khai xây dựng dự án từ tháng 2/2017 và dự tính hoàn thành toàn bộ hạ tầng trong vòng 6 tháng nhưng trong quá trình thi công đã gặp thời tiết không thuận lợi, trời mưa quá nhiều đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ thực hiện dự án do vậy dự án chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Chủ đầu tư đề xuất, để có kinh phí thực hiện dự án, Cty đã huy động vốn góp của các thành viên Cty và các tổ chức, cá nhân góp vốn. Tính tới thời điểm kiểm tra, tổng mức đầu tư vào 2 dự án của Cty là trên 100 tỷ đồng, trong đó nộp tiền sử dụng đất là 15 tỷ đồng.

Theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3082/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh thì dự án phải hoàn thành trong thời hạn 25 tháng (kể từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2014). Tuy nhiên, đến tháng 9/2015 đơn vị mới được bàn giao đất tại thực địa. Do đó nếu tính từ thời điểm bàn giao đất tại thực địa thì dự án phải hoàn thành vào tháng 10/2017 (tính theo 25 tháng). Còn theo Văn bản số 4291/UBND-XD4 ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thì thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2016.

Tại dự án 2 (1,3 ha), Cty TNNH Sao Vàng được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 27/3/2014, theo đó đơn vị phải hoàn thành dự án trong 24 tháng kể từ ngày 27/3/2014 (tức là tới hạn ngày 27/3/2016).

Ngày 08/8/2017 UBND tỉnh có Văn bản số 5771/UBND-XD4 trong đó giao UBND TP Uông Bí làm việc với chủ đầu tư để thống nhất xử lý dứt điểm dự án. Theo nội dung báo cáo số 532/BC-UBND của UBND TP Uông Bí đề xuất UBND tỉnh thời hạn hoàn thành dự án về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/3/2018, hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết toán công trình và bàn giao hạ tầng kỹ thuật xong trước ngày 30/4/2018.

Trao đổi với Báo điện tử Xây dựng, đại diện Cty TNHH Sao Vàng cho biết, cả 2 dự án nêu trên đều đang trong quá trình hoàn thiện, dự tính sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2018.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hà Hiền

Các bài đã đăng: