10:01 | 08/08/2013

Xác định đơn giá nhân công xây dựng

Trả lời Văn bản số 217/SXD-KTXD&VLXD ngày 18/6/2013 của Sở Xây dựng Hưng Yên về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Đơn giá nhân công theo thị trường để so sánh là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho mỗi công việc trừ đi các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho Nhà nước đã được tính trong chi phí chung (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…).

- Đơn giá nhân công xác định theo lương tối thiểu vùng hướng dẫn tại mục 1.2.2, Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và bậc thợ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Cty Nhà nước để so sánh là đơn giá nhân công tương ứng với cấp bậc 3, 5.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện theo quy định.


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: