22:55 | 20/05/2018

Xây dựng Gói cam kết dịch vụ thứ mười

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1023/BXD-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Gói cam kết dịch vụ thứ mười (Gói 10).


Ảnh minh họa.

Vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2370/BKHĐT-KTDV gửi Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải… về việc xây dựng Gói 10.

Theo đó, ngày 17/01/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 659/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đối với các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án xây dựng Gói 10 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 705/BKHĐT – KTDV ngày 02/02/2018 về việc triển khai kết quả phiên họp lần thứ 89 của Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN và đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật rà soát các phân ngành nhằm hoàn thiện Gói 10. Trên cở sở đã bổ sung, hoàn thiện dự thảo bản thảo Giói 10.

Bộ Kế hoach và Đầu tư cũng đề nghị các bộ khẩn trương rà soát, có ý kiến bằng văn bản về các phân ngành dịch vụ dự kiến đưa vào thảo Gói 10; đề xuất các phân ngành dịch vụ khác (nếu có) có thể mở cửa thêm và kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật chuyên ngành (nếu cần thiết) để đáp ứng yêu cầu/ngưỡng Gói 10 gửi Bộ trước ngày 19/4/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này sau khi rà soát, Bộ Xây dựng nhận thấy có thể mở cửa các phân ngành dịch vụ Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát; Tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế; Tư vấn quy hoạch do Luật Xây dựng 2014 không cấm.

Đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đề xuất các phân ngành dịch vụ có thể mở cửa trong Gói 10, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: